Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Satsning på biogas förutsätter trygghet med naturgas som reserv


Stockholm Gas beklagar Huddinges nej till en planerad naturgasmottagning men välkomnar inställningen till biogas.
- Stockholm Gas planerar för övergång från dagens stadsgas till biogas och naturgas. Vi vill satsa på biogas och kunna komplettera med naturgas för att trygga försörjningen innan tillräcklig biogaskapacitet hunnit byggas i Stockholm, säger Mathias Edstedt, VD Stockholm Gas.
Efter Huddinge kommunstyrelses nej den 24 november står det klart att Stockholm Gas nu får hitta en ny lokalisering av naturgasmottagning för att försörja stadsgasnätet i Stockholm från år 2010.
- Därför planerar Stockholm Gas nu för en gasmottagning vid Högdalenverket i södra Stockholm, säger Mathias Edstedt.
Arbete pågår redan med miljökonsekvensbeskrivning och tekniska utredningar för en gasanläggning vid Högdalenverket.
Sofielund skulle kunna innebära gemensam lokalisering av biogasproduktion och naturgasmottagning. Den fördelen är nu borta. Det finns inga lokala biogassystem som inte har naturgas som reserv. Båda råvarorna har sina fördelar, biogasen för att den är miljövänlig och naturgasen för att den i flytande form kan lagras och användas som reserv. Transporter av olika flytande gaser är säkra och är vanliga i Sverige redan idag. Sofielund ligger väl till för att kunna ta emot transporter från den kommande gasterminalen i Nynäshamn genom den ombyggda Nynäsvägen.
- Naturgas är inget hot mot biogas utan tvärtom en dörröppnare säger Mathias Edstedt.
Huddinge kommuns positiva inställning till biogas är glädjande och samarbete med SRV är något Stockholm Gas ser positivt på.
- Med tanke på att samordningsvinsterna med naturgasmottagning försvinner ser vi nu ändå över alla lokaliseringsalternativ för vår kommande biogasanläggning, säger Mathias Edstedt.
För mer information kontakta:
Mathias Edstedt, VD Stockholm Gas tel 08-671 74 89

Stockholm Gas AB ska leverera ledningsburen gas som bidrar till en uthålli, klimat- och miljöriktig energiförsörjning i Stockholm. Hushåll, fastighetsägare, restauranger, industri och fordonsanvändare ska erbjudas en förstklassig energikälla med säkra leveranser.

Ämnen

Regioner


Gasnätet Stockholm AB leder gas till ca 58 000 lägenheter, villor, restauranger och industrier i Stockholm, Solna och Sundbyberg. Vi leder även gas till tankstationer och bussdepåer samt äger en förgasningsanläggning. Fordonsgasen bidrar till lägre utsläpp i trafiken, i linje med Sveriges klimatmål för år 2030. Idag består drygt 70 % av den distribuerade gasen av biogas och vår vision är att all gas i framtiden ska vara biogas.

Kontakter

Alexandra Svenonius

Alexandra Svenonius

Presskontakt Pressansvarig 073-267 10 15

Vi leder gasen till dig

Gasnätet Stockholm AB leder gas till ca 58 000 lägenheter, villor, restauranger och industrier i Stockholm, Solna och Sundbyberg. Vi leder även gas till tankstationer och bussdepåer samt äger en förgasningsanläggning. Fordonsgasen bidrar till lägre utsläpp i trafiken, i linje med Sveriges klimatmål för år 2030. Idag består drygt 70 % av den distribuerade gasen av biogas och vår vision är att all gas i framtiden ska vara biogas.

Gasnätet Stockholm AB
Råsundavägen 12
16967 Solna
Sweden