Skip to main content

Stockholm har en ny biogasstation vid Frescati

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2019 14:00 CEST

Stockholms klimat- och miljöborgarråd, Katarina Luhr invigde stationen och konstaterade att: ”biogas är ett av de bästa exemplen på cirkulär ekonomi”.

Nu blir det enklare att tanka förnybart i Stockholm. Från och med idag kan du tanka fordonsgas på Circle K:s drivmedelsstation vid Frescati. Fordonsgasen på stationen består till 100 % av biogas, vilket gör det möjligt för stockholmarna att kunna välja ett mer klimatvänligt drivmedel och bidra till en hållbar stad. Stockholms klimat- och miljöborgarråd, Katarina Luhr invigde stationen och konstaterade att: ”biogas är ett av de bästa exemplen på cirkulär ekonomi”.

I Stockholms län finns cirka 11 000 bilar som drivs med fordonsgas, och antalet gasbilar förväntas öka i takt med att klimatmedvetenheten växer. Gasbilar som tankas med biogas är ett klimatvänligt alternativ till diesel- och bensinbilar. Stockholms innerstad har tidigare saknat möjligheten att tanka biogas, men från och med idag finns äntligen en citynära station vid Frescati.

- Som ett av Sveriges största drivmedelsbolag arbetar vi intensivt med att ge våra kunder klimatsmarta alternativ till fossila bränslen och där vi tror att biogasen har en viktig roll, säger Lennart Olsson, Senior Pricing Manager på Circle K

Den nya fordonsgasstationen är ett samarbete mellan Gasnätet Stockholm, som äger och driver gasnätet, AGA, som levererar gasen och Circle K som driver drivmedelsstationen.

- Biogas är ett av de drivmedel som har lägst klimat- och miljöpåverkan och är ett hållbart alternativ för till exempel taxi och distributionsbilar. Genom att köra på biogas minskar hälsoskadliga utsläpp i staden vilket bidrar till renare luft, säger Sofie Orrling, Business Development Clean Energy på AGA.

Byggandet av infrastrukturen för biogastankning vid Frescati har möjliggjorts tack vare Klimatklivet, ett investeringsstöd från regeringen som stödjer klimatsmarta initiativ som minskar utsläppen på lokal nivå.

- Den nya drivmedelsstationen för fordonsgas är ett utmärkt exempel på att vårt gasnät är en del av infrastrukturen för en hållbar stad, säger Cecilia Hedqvist, vd på Gasnätet Stockholm.


Fakta om fordonsgas och biogas

Fordonsgas är ett samlingsnamn för biogas och naturgas och allt fler upptäcker fördelarna med drivmedlet. Biogas är förnybart och är ett av det renaste drivmedlet som finns på marknaden. Biogas framställs av restprodukter från till exempel matavfall, slaktavfall och avloppsslam eller förnyelsebar råvara från exempelvis jordbruket och ingår i det naturliga kretsloppet.

Biogas som drivmedel bidrar till en förbättrad luftkvalitet i städer. Biogasdrivna fordon ger en sänkning av kväveoxider (NOX) och skadliga partiklar och utsläppen av svaveloxider (SOX) som leder till försurning av mark och vatten är nästan noll från biogas och naturgas.

Kontakta oss gärna för mer information

Lennart Olsson, Senior Pricing Manager, Circle K Sverige, 070–4296586, lennart.olsson@circlekeurope.com

Sofie Orrling, Business Development Clean Energy, AGA, 072–2381248, sofie.orrling@se.aga.com

Alexandra Svenonius, nätmarknadschef, Gasnätet Stockholm, 073–2671015, alexandra.svenonius@gasnatetstockholm.se

Om oss

Circle K Sverige AB har cirka 770 drivmedelsstationer anpassade för både personbilar och tung trafik. Av dessa är 300 fullservicestationer där vi erbjuder ett brett utbud av drivmedel som tar dig längre, supersnabbladdning av el, fräsch och näringsriktig mat, biluthyrning och biltvätt. För mer information se www.circlek.se

AGA är medlem i the Linde Groupoch är en totalleverantör av gas. Vi distribuerar fordonsgas samt bygger och sköter biogas-/fordonsgasstationer. Vi arbetar aktivt för att bygga ut tankningskapaciteten och öka tillgängligheten för våra kunder. För mer information se www.aga.se

Gasnätet Stockholm AB leder gas till ca 60 000 lägenheter, villor, restauranger och industrier i Stockholm, Solna och Sundbyberg. Vi leder även gas till tankstationer och bussdepåer samt äger en förgasningsanläggning. För mer information se www.gasnatetstockholm.se

Gasnätet Stockholm AB leder gas till ca 60 000 lägenheter, villor, restauranger och industrier i Stockholm, Solna och Sundbyberg. Vi leder även gas till tankstationer och bussdepåer samt äger en förgasningsanläggning. Fordonsgasen bidrar till lägre utsläpp i trafiken, i linje med Sveriges klimatmål för år 2030. Idag består drygt 69 % av den distribuerade gasen av biogas och vår vision är att all gas i framtiden ska vara biogas.