Gå direkt till innehåll
Mer och bättre kommunalt vatten och avlopp till fler i Östhammars kommun

Nyhet -

Mer och bättre kommunalt vatten och avlopp till fler i Östhammars kommun

Den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd. Därför har Gästrike Vatten under flera år utrett möjligheterna att öka kapaciteten att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten.

Under våren kommer en utvecklingsplan för vatten- och avloppsförsörjningen i de östra delarna av Östhammars kommun att beslutas. Planen föreslår en systemlösning där samhällets behov av dricksvatten och avloppsrening möts både på kort och lång sikt.

Systemlösningen innebär i korthet att avloppskapaciteten ska öka genom ett gemensamt reningsverk, en ökad mängd råvatten för dricksvattenförsörjning, ett sammanknutet distributionssystem och en optimering och förbättring av nuvarande vatten- och avloppsanläggningar och ledningsnät.

- Tack vare många års utredningar och stöd av specialister har vi hittat en klok inriktning i vårt arbete för en robust och säker vatten- och avloppsförsörjning. Det känns jättebra att vi nu har en plan, säger Margareta Widén Berggren, ordförande i Östhammar Vattens styrelse.

Systemlösningen möjliggör för fler anslutna i de östra delarna av Östhammars kommun. Det finns även flera identifierade områden (omvandlingsområden) som idag har enskild vatten- och avloppsförsörjning där det finns krav på att ordna en hållbar kommunal vatten- och avloppslösning.

- Det här är en stor satsning och flera stora investeringar, men det är nödvändigt för att vi ska kunna uppnå en säker och robust vatten- och avloppsförsörjning. Genom en tydlig helhetslösning kan vi bygga vidare under lång tid, säger Pär-Olov Olsson, Vice ordförande i Östhammar Vattens styrelse.

Här kan du läsa mer om utvecklingsplanen samt om planerade aktiviteter i Östhammar.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Emelia Lövgren

Emelia Lövgren

Presskontakt Kommunikatör 026-175138
Kundservice

Kundservice

Presskontakt Kundservice Gästrike Vatten 020-379300

Vatten och avlopp i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner

Gästrike Vatten är ett kommunalägd bolag som levererar dricksvatten och renar spillvatten i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner. Rent vatten och bra avloppsrening är en förutsättning för välfärd.

Gästrike Vatten utvecklar hållbara lösningar för en trygg vattenförsörjning och en hållbar avloppsrening i fem kommuner.

En säker vattenleverans kräver en effektiv samverkan över gränser och mellan många samhällsfunktioner. Tack vare kommunernas samverkan har vi en spetskompetens inom VA och kontroll på vattenresurserna i regionen. Det skapar möjlighet till givande samverkan med andra aktörer och kloka beslut i samhällsplaneringen.

Spillvattnet renas och återförs till det naturliga kretsloppet på ett ansvarsfullt sätt.

Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle
Sweden