Gå direkt till innehåll
Tips för att fylla din pool rätt

Nyhet -

Tips för att fylla din pool rätt

Äntligen är värmen åter på ingång och sommaren står för dörren. Med varmare temperaturer ute börjar det kanske även bli dags för dig som har en pool att fylla den med vatten. En normalstor pool kan rymma en årsförbrukning av dricksvatten för en person, och dricksvattnet ska räcka åt alla. Att ha pool innebär ett stort ansvar och innan du fyller den finns det några saker som är bra att tänka på.

Börja med att fundera på om du verkligen behöver fylla din pool med dricksvatten, kan du fylla den med till exempel sjövatten i stället? Om du måste fylla poolen med dricksvatten tänk då på att planera din fyllning, då det behöver ta tid.

Har grannarna också pool, prata då ihop er så ni inte fyller poolerna samtidigt då riskerar ni inte att överbelasta ledningsnätet för mycket. Fyll poolen i en lugn takt med en vattenslang och se till så att slangen hela tiden är ovanför vattenytan. Varför det? Jo, för dricksvattenledningarna är trycksatta. Om det trycket försvinner av någon anledning, exempelvis vid en vattenläcka eller ett större vattenuttag i närheten, finns det en risk att det blir baksug och vattnet som du fyllt din pool med sugs tillbaka in i ledningen. Vilket då kan riskera att förorena dricksvattnet.

Använd kallt vatten när du fyller poolen och välj en tid då vattenförbrukningen är som lägst, alltså nattetid mellan klockan 22 - 06. Se till att du har en väl fungerande vattenrening så kan du använda samma vatten hela sommaren och på det sättet spara både vatten och pengar.

Om bevattningsförbud råder där du bor är det inte tillåtet att fylla poolen med dricksvatten.

Tack för att du bidrar till en hållbar vattenanvändning!

Ämnen

Regioner

Kontakter

Emelia Lövgren

Emelia Lövgren

Presskontakt Kommunikatör 026-175138
Kundservice

Kundservice

Presskontakt Kundservice Gästrike Vatten 020-379300

Vatten och avlopp i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner

Gästrike Vatten är ett kommunalägd bolag som levererar dricksvatten och renar spillvatten i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner. Rent vatten och bra avloppsrening är en förutsättning för välfärd.

Gästrike Vatten utvecklar hållbara lösningar för en trygg vattenförsörjning och en hållbar avloppsrening i fem kommuner.

En säker vattenleverans kräver en effektiv samverkan över gränser och mellan många samhällsfunktioner. Tack vare kommunernas samverkan har vi en spetskompetens inom VA och kontroll på vattenresurserna i regionen. Det skapar möjlighet till givande samverkan med andra aktörer och kloka beslut i samhällsplaneringen.

Spillvattnet renas och återförs till det naturliga kretsloppet på ett ansvarsfullt sätt.

Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle
Sweden