Gå direkt till innehåll
Dyrare reparationer gör att prognosen för kostnader efter skyfallet i Gävle 2021 ökar

Pressmeddelande -

Dyrare reparationer gör att prognosen för kostnader efter skyfallet i Gävle 2021 ökar

Då fler krav med mycket högre kostnader inkommit från försäkringsbolagen justeras nu prognosen för kostnaden efter skyfallet 2021 från 250 till 400 miljoner kronor. Efter skyfallet som drabbade Gästrikland, och framför allt Gävle, 2021 var schablonbedömningen att kostnaden skulle landa på omkring 250 miljoner kronor. Kommunfullmäktige i Gävle kommun beslutade då att ge Gävle Vatten ett rörelsebidrag för att täcka de skadeståndskrav som förväntades skulle komma att riktas mot Gävle Vatten, som är Gävle kommuns VA-huvudman.

Varför har prognosen förändrats?

Prognosen som 2021 sattes till 250 miljoner kronor var en schablonbedömning grundade sig på flera faktorer. Antal skadeärenden, ansvarsbedömning, ledningsnätets funktion och snittkostnad per skadeärende. Bedömningen baserades på erfarenheter från andra VA-bolag och kommuner, främst Malmö och Uppsala, som drabbats av skyfall och efterföljande översvämningar på fastigheter samt händelser i Gävle.

Under 2023 har många nya ärenden inkommit och snittkostnaden per ärende har stigit från schablonen 200 000 kronor till 700 000 kronor. Totalt är de inkomna kraven 1,5 miljarder kronor. Under senvintern bedöms huvuddelen av regresskraven* från försäkringsbolagen ha inkommit. Efter teknisk utredning kan ansvaret för respektive skadekrav bedömas. Detta gör att den nya prognosen höjs till 400 miljoner kronor.

Förhandling pågår med försäkringsbolagen sedan vintern 2023. Innan dessa är klara vet vi inte vad den slutgiltiga notan kommer att landa på.

* Regresskrav: när försäkringsbolaget har ersatt den skadelidande för en skada någon annan vållat, kräver försäkringsbolaget motsvarande summa av den de anser vara skadevållaren (i det här fallet Gävle Vatten).

Ämnen

Regioner


Fakta om företaget

Gästrike Vatten är ett kommunalägd bolag som levererar dricksvatten och renar spillvatten i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner. Rent vatten och bra avloppsrening är en förutsättning för välfärd.

Gästrike Vatten utvecklar hållbara lösningar för en trygg vattenförsörjning och en hållbar avloppsrening i fem kommuner. 

Kontakter

Emelia Lövgren

Emelia Lövgren

Presskontakt Kommunikatör 026-175138
Kundservice

Kundservice

Presskontakt Kundservice Gästrike Vatten 020-379300

Vatten och avlopp i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner

Gästrike Vatten är ett kommunalägd bolag som levererar dricksvatten och renar spillvatten i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner. Rent vatten och bra avloppsrening är en förutsättning för välfärd.

Gästrike Vatten utvecklar hållbara lösningar för en trygg vattenförsörjning och en hållbar avloppsrening i fem kommuner.

En säker vattenleverans kräver en effektiv samverkan över gränser och mellan många samhällsfunktioner. Tack vare kommunernas samverkan har vi en spetskompetens inom VA och kontroll på vattenresurserna i regionen. Det skapar möjlighet till givande samverkan med andra aktörer och kloka beslut i samhällsplaneringen.

Spillvattnet renas och återförs till det naturliga kretsloppet på ett ansvarsfullt sätt.

Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle
Sweden