Gå direkt till innehåll
Gästrike Vatten är pilotverksamhet för ett antibiotikasmart Sverige

Pressmeddelande -

Gästrike Vatten är pilotverksamhet för ett antibiotikasmart Sverige

Antibiotikaresistens är ett växande problem över hela världen. För att vi ska kunna fortsätta använda antibiotika mot infektioner behöver hela samhället hjälpas åt. I det arbetet har VA-organisationerna en viktig roll för ett antibiotikasmart Sverige.
- Syftet med att vi deltar som pilotverksamhet är att vi genom samverkan med andra pilotverksamheter, regelbundna mätningar samt förebyggande- och kunskapskapande arbetssätt vill bidra till en god och hållbar antibiotikahantering säger Wen Zhang, processingenjör på avdelningen avlopp på Gästrike Vatten.

Antibiotikasmart® Sverige är ett initiativ som leds av Folkhälsomyndigheten och RISE Research Institutes of Sweden med finansiering av Vinnova. Syftet med initiativet är att engagera hela samhället i att nå en framtid där verksamma antibiotika ska fortsätta finnas tillgängliga både för oss och för kommande generationer.

- VA-organisationerna i Sverige har potential att bidra med kunskap kring spridningen av antibiotikasubstanser och antibiotikaresistenta mikroorganismer i miljön, och med rätt VA-hantering kan organisationerna i olika grad även förhindra spridningen av resistenta bakterier, säger Inga Zetterqvist, kriterieansvarig Antibiotikasmart® Sverige.

  För att vägleda och fortsätta utveckla arbetet har ett antal kriterier arbetats fram tillsammans med flera VA-organisationer och experter runt om i landet. Kriterierna handlar om olika arbetssätt, former av samverkan och mätningar för att VA-sektorn på bästa vis ska kunna bidra till det antibiotikasmarta arbetet. Gästrike Vatten kommer under ett års tid att testa och utvärdera de kriterier som är framtagna på Duvbackens reningsverk i Gävle och på reningsverket i Skutskär.

  - Under pilotperioden kommer vi att implementera kriterierna till de två valda reningsverken och utvärdera tillämpligheten av kriterierna samt identifiera förbättringsmöjlighet hos oss, säger Rebecca Åstrand, laboratorieingenjör på avdelningen avlopp på Gästrike Vatten.

   Motsvarande kriterier håller även på att utvecklas och pilottestas av andra verksamheter på kommun- och regionnivå inom sjukhus och primärvård, äldre- och funktionshinderomsorg samt skolor och förskolor.

   Initiativet med Antibiotikasmart® Sverige leds av Folkhälsomyndigheten och RISE Research Institutes of Sweden med finansiering av Vinnova. Läs mer på www.antibiotikasmartsverige.se    Ämnen

    Regioner


    Fakta om företaget

    Gästrike Vatten är ett kommunalägd bolag som levererar dricksvatten och renar spillvatten i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner. Rent vatten och bra avloppsrening är en förutsättning för välfärd.

    Gästrike Vatten utvecklar hållbara lösningar för en trygg vattenförsörjning och en hållbar avloppsrening i fem kommuner. 

    Presskontakt

    Emelia Lövgren

    Emelia Lövgren

    Presskontakt Kommunikatör 026-175138
    Kundservice

    Kundservice

    Presskontakt Kundservice Gästrike Vatten 026-379300
    Elin Björkman

    Elin Björkman

    Presskontakt Kommunikatör 026-172655

    Vatten och avlopp i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner

    Gästrike Vatten är ett kommunalägd bolag som levererar dricksvatten och renar spillvatten i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner. Rent vatten och bra avloppsrening är en förutsättning för välfärd.

    Gästrike Vatten utvecklar hållbara lösningar för en trygg vattenförsörjning och en hållbar avloppsrening i fem kommuner.

    En säker vattenleverans kräver en effektiv samverkan över gränser och mellan många samhällsfunktioner. Tack vare kommunernas samverkan har vi en spetskompetens inom VA och kontroll på vattenresurserna i regionen. Det skapar möjlighet till givande samverkan med andra aktörer och kloka beslut i samhällsplaneringen.

    Spillvattnet renas och återförs till det naturliga kretsloppet på ett ansvarsfullt sätt.

    Gästrike Vatten AB
    Hamnleden 20
    806 41 Gävle
    Sweden