Pressmeddelande -

Beslutet om tillskott till Ekogas har tillkommit enligt laga ordning

Den 13 juni 2019 fattade Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige beslut om att tillföra sitt och Gävle Energis dotterbolag Gästrike Ekogas AB 20,4 miljoner kr för utbyggnad av tankstationer för biogas. Beslutet fattades i bred majoritet och endast 3 ledamöter avstod från beslutet. Beslutet överklagades av Sverigedemokraterna, och ansågs av dem tillkommit på olagligt sätt för att Gästrike Återvinnares webbadress inte är utskriven i kommunförbundets reglemente.

- Beslutet om att tillföra medel till Ekogas för att kunna bygga ut fler fossilfria tankstationer har självklart tillkommit på laglig väg. Det var dessutom glädjande att en så bred majoritet i förbundet var positiva till förslaget, säger förbundsstyrelsens ordförande Therese Metz (mp).

Gästrike Återvinnare har idag den 31/7 utvecklat sitt svar på överklagandet till förvaltningsrätten och beskrivit hur processen gått till inför beslutet. För en bred politisk demokratisk process har förbundet exempelvis genomfört ett ägarsamråd där alla ägare till Gästrike Återvinnare och Ekogas (Gävle kommun, Sandvikens kommun, Ockelbo kommun, Hofors kommun, Älvkarleby kommun) fått delge sin synpunkt på tillskottet. Samtliga var positiva till tillskottet.

- Grunden för SD’s överklagande, att det skulle ha varit svårt för ledamöterna att få till sig information om beslutet för att vår hemsideadress inte är utskriven i förbundsordningen, har ingen betydelse för beslutet. Beslutet hade oavsett blivit positivt. Varje ledamot får dessutom handlingarna skickade till sig. Överklagandet är bara ett sätt att ödsla tid och pengar på att skapa oreda, på sikt äventyrar det både Ekogas framtid och inte minst en fossilfri kollektivtrafik i vår region, fortsätter Therese.

För frågor vänligen kontakta

Therese Metz, ordförande Gästrike Återvinnares förbundsstyrelse:

026-178127, 070-0848833, therese.metz@politiker.gavle.se

Michael Wagner, kvalitetschef Gästrike återvinnare:

026–17 29 73, 076-5189318, michael.wagner@gastrikeatervinnare.se

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Regioner

  • Gävle

Gästrike återvinnare är ett kommunalt förbund som ansvarar för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfall i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. En miljöriktig och effektiv avfallshantering bidrar till en attraktiv region att leva och verka i, idag och imorgon.

Kontakter

Madelene Åhlström

Presskontakt Kommunikatör 026-17 93 40