Skip to main content

Förslag på höjd avfallstaxa

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2020 07:45 CEST

För de flesta kunder innebär förslaget på ny avfallstaxa en höjning med 3 kr per månad.

Gästrike återvinnares Förbundsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde att anta förslaget till höjd taxa för 2021. Ärendet går ut för beslut i medlemskommunerna Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby under hösten 2020. Den nya taxan ska gälla från den 1 januari 2021.

-Förslaget på höjd avfallstaxa 2021 gör vi främst för att täcka normala kostnadsökningar som inflation, indexeringar och löner. Det höjningen inte täcker löser vi med vårt interna effektiviseringsarbete för att inte behöva höja mer än nödvändigt. De kunder som har mycket restavfall påverkas mer och de som sorterar bra får inte nån ökning alls*. För de flesta kunder innebär det som max en ökning med 3 kr per månad, berättar Anna-Karin Karlsson, Gästrike återvinnares förbundsdirektör.

Avfallsavgifterna är tydligt styrda mot det som är bra för miljön där kunden själv ska kunna bidra till miljönytta genom att återvinna mer. Att se över sitt abonnemang, gå ner i kärlstorlek och glesa ut hämtningsintervallet är ett sätt att få ner sina avfallskostnader.

Så här kan förslaget påverka beroende på hur bra man sorterar

Ökningen kan skilja sig från en kund till en annan beroende på typ av storlek på behållare, hämtningsintervall och om man har sortering eller inte. Här följer några exempel:

  • Villor som sorterar bra får en kostnadsökning på max 3 kr/mån.
  • Villor som inte sorterar ut sitt matavfall får en tydlig miljöstyrning och en högre kostnadsökning på ca 30 kr/mån.
  • Lägenheter som sorterar bra får en kostnadsökning med ca 3 kr/mån
  • Lägenheter som inte sorterar i så hög grad och har mycket restavfall påverkas mera. Stora variationer mellan olika abonnemang, intervall mellan ca 5-15 kr/mån
  • Radhus som sorterar bra får en kostnadsökning med ca 3 kr/mån
  • Radhus som inte sorterar i så hög grad och har mycket restavfall påverkas mera. Stora variationer mellan olika abonnemang, intervall mellan ca 5-15 kr/mån

Radhusen får höjd grundavgift

Avfallstaxan består av en grundavgift och en hämtningsavgift där grundavgiften är en fast avgift kopplad till boendeform. I förslaget tas definitionen för boendeform ”radhus” bort och ändras till antingen ”småhus” eller ”lägenhet”. Detta medför en ändrad grundavgift för de som tidigare benämnts som radhus och för de flesta en kostnadsökning med 200:-/år. Att ta bort definitionen ”radhus” gör det mindre fritt för olika tolkningar eftersom skatteverkets taxeringskoder för fastighetstyper kommer vara vägledande.

*gäller villakunder med minsta kärlstorleken på 140 liter och hämtning var 4:e vecka eller en gång i kvartalet.

För frågor från media

Kontakta Anna-Karin Karlsson, förbundsdirektör Gästrike återvinnare
anna-karin.karlsson@gastrikeatervinnare.se, tel 026-17 71 46

Gästrike återvinnare är ett kommunalt förbund som ansvarar för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfall i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. En miljöriktig och effektiv avfallshantering bidrar till en attraktiv region att leva och verka i, idag och imorgon.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.