Pressmeddelande -

Glädjande miljöbesparing på flitigt sorterande

Alla återvinnare kan nu glädjas åt att det flitiga sorterandet under 2020 har bidragit till en miljöbesparing motsvarande 8 400 bilars koldioxidutsläpp.

Det avfall som alla återvinnare i vår region sorterade under 2020 har sparat uppkomsten av koldioxidutsläpp motsvarande 8 400 bilar i jämförelse med att det istället hade producerats från jungfruligt material. Det är en ökning med 26% i jämförelse med året innan. Ett viktigt kvitto på att de som sorterar och återvinner i vardagen faktiskt gör skillnad.

- Trots att vi lever mitt i en pandemi har vi här en konkret siffra på att vi tillsammans med våra medborgare har minskat belastningen på miljön och klimatet under året. Vi ser också så många bevis på att vi gör många bra saker och att våra medborgare blir allt bättre på att sortera. Andelen brännbart på återvinningscentralerna har minskat. Allt fler byter, ur miljösynpunkt, till bättre abonnemang och vi har en fortsatt trend där restavfallet minskar och att de totala mängderna utsorterat matavfall och förpackningar ökar, berättar Gästrike återvinnares ordförande Therese Metz.

Fakta årets miljöbesparing

Det avfall som Gästrike återvinnare har samlat in har sparat uppkomsten av Co2 utsläpp med 15 700 000 kg i jämförelse med om det hade producerats från jungfruligt material. Det är ytterligare 3 270 000 kg i jämförelse med året innan. Totalt har vi med hanteringen av vårt avfall förebyggt Co2 med motsvarande ca 8 400 st bilars utsläpp som kör i snitt 1 500 mil per år.

Statistik insamling och återvinning i vår region

Sedan 2016 har restavfallet minskat med ca 2 000 ton eller 15,8 kg/person och år. Från 162 kg/person och år 2016 till 146 kg/person och år 2020. FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingens senaste rapport* visar att den totala mängden insamlade förpackningar av glas, metall, papper och plast har ökat med 529 ton i Gästrike återvinnares medlemskommuner, från 7 898 ton 2016 till 8 427 ton 2019. Glas har ökat med 9,1% från 3 127 ton 2016 till 3 412 ton 2019. Metall har ökat med 3,8% från 353 ton 2016 till 367 ton 2019. Papper har ökat med 6,5% från 2 672 ton 2016 till 2 845 ton 2019. Plast har ökat med 3,3% från 1 746 ton 2016 till 1 803 ton 2019. Tidningar har minskat från 4 796 ton 2016 till 3 548 ton 2019.

På återvinningscentralerna har antalet besökare ökat med +21% från 514 000 2019 till 574 400 2020. Insamlat avfall har ökat med +13% från 39 900 ton 2019 till 45 200 ton 2020. Andelen brännbart av den totala mängden avfall har minskat med -2% från 15% 2019 till 13% 2020.

*Vid sammanställningen till Gästrike återvinnares årsredovisning fanns endast statistik från FTI på mängden insamlade förpackningar fram till och med 2019.

För frågor vänligen kontakta

Therese Metz, ordförande Gästrike återvinnare. Tel. 026-17 81 27, e-post therese.metz@politiker.gavle.se

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Regioner

  • Gävle

Gästrike återvinnare är ett kommunalt förbund som ansvarar för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfall i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. En miljöriktig och effektiv avfallshantering bidrar till en attraktiv region att leva och verka i, idag och imorgon.

Kontakter

Madelene Åhlström

Presskontakt Kommunikatör 026-17 93 40