Pressmeddelande -

Ny återvinningscentral i Älvkarleby

Gästrike Återvinnare planerar att bygga en ny återvinningscentral i Älvkarleby. Vi har därför gjort en utredning för att ta reda på var den nya återvinningscentralen ska ligga. Om förslaget går igenom kommer många att få närmare till återvinningen.

Gästrike Återvinnare föreslår att den nya återvinningscentralen lokaliseras väster om Västanåvägen nära korsningen Västanåvägen/väg 76, vid gamla vågen. Den exakta placeringen av centralen måste avgöras i dialog med bland annat motorsällskapet och Trafikverket.

- Om förslaget går igenom så kommer 80 % av invånarna i Älvkarleby kommun få mindre än 5 kilometer till sin återvinningscentral, berättar AnnaCarin Söderhielm, samordnare på Gästrike Återvinnare.

I utredningen fanns tre alternativ till platser för en ny och modern återvinningscentral.

- De två andra alternativen var olämpliga av bland annat kostnads- och trafikskäl, berättar AnnaCarin Söderhielm.

Just nu pågår samråd kring det föreslagna alternativet och om inga starka synpunkter finns mot förslaget blir nästa steg att ta fram en detaljplan för området.

- Går allt vägen skulle vi kunna starta bygget hösten 2012, säger AnnaCarin Söderhielm

För mer information vänligen kontakta:

AnnaCarin Söderhielm, samordnare  Gästrike Återvinnare
Mobil: 070-265 24 82
E-post: annacarin.soderhielm@gastrikeatervinnare.se

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Kategorier

  • grovsopor
  • skutskär
  • älvkarleby

Regioner

  • Gävle

Gästrike Återvinnare är ett kommunalt förbund som ansvarar för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfall i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. En miljöriktig och effektiv avfallshantering bidrar till en attraktiv region att leva och verka i, idag och imorgon.

Kontakter

Madelene Åhlström

Presskontakt Kommunikatör 026-17 93 40