Pressmeddelande -

Sveriges bästa återvinningscentral byggs i Skutskär

Nästa sommar öppnar en ny återvinningscentral på södra industriområdet i Skutskär. Gästrike återvinnare har inlett bygget som har en nytänkande form. Målet är att det ska bli Sveriges bästa återvinningscentral.

– Nu när vi har chansen att bygga en återvinningscentral från grunden så vill vi använda vår erfarenhet och vi satsar på att bygga Sveriges bästa återvinningscentral, säger Mirja Törnquist, miljöingenjör på Gästrike återvinnare.

Centralen är byggd så att besökare ska få en bra överblick direkt när de kör in. Du kan välja olika slingor att köra beroende på vad du ska göra dig av med. Slingorna är gjorda så du som exempelvis bara har trädgårdsavfall kan göra en kort sväng in på centralen och ut igen. Och om du har glömt att lämna något är det lätt att åka en runda till.

Återbruk och mer återvinning

På den nya centralen i Skutskär kommer du att kunna lämna till second hand och på så vis blir du av med både återbruk och återvinning på samma besök. Det kommer att finnas plats för mer uppdelning av grovsoporna än på den gamla återvinningscentralen i Dragmossen och det ökar mängden rent material till återvinning. 

Enklare och säkrare

Det blir enklare och säkrare för dig att lämna grovsopor. Tunga saker som exempelvis tegel, porslin, betong skottar du av i markplan. När du ska lämna exempelvis stoppade möbler så du åker upp på en ramp som är anpassad till höjden på containrarna. Det gör att dina lyft blir så låga som möjligt. Som besökare slipper du möta tung trafik eftersom lastmaskiner och lastbilar kommer att köra på körbanor skilda från besöksytan. 

Tomten vi bygger på bredvid bilskroten på södra industriområdet i Skutskär är planlagt för industri och ändå nära en stor del av kommunens invånare. Läget ger också kortare transporter från centralen till olika avfallsmottagare i Gävleområdet.

Den gamla återvinningscentralen på Dragmossen har öppet som vanligt tills den nya centralen är klar, sommaren 2016.

Nytänkande och erfarenhet

Gästrike återvinnare har drivit återvinningscentraler i många år och är väl förtrogna med både utmaningar och arbete för att förbättra servicen. Återvinningsbranschen utvecklas och det gör att centralerna bör vara flexibla så det går att göra plats för fler containrar när det kommer nya möjligheter till sortering. Hanteringen av farligt avfall ska vara säker och buller ska minimeras. Och det är viktigt att du som besökare känner dig välkommen och enkelt kan se hur du ska köra bilen för att lämna dina grovsopor och farligt avfall. Nytänkande som bottnar tryggt på Gästrike återvinnares erfarenhet ger möjlighet att bygga Sveriges bästa återvinningscentral!

Har du frågor ska du kontakta

Mirja Törnquist, miljöingenjör på Gästrike återvinnare.

026 17 29 28, mirja.tornquist@gastrikeatervinnare.se

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Regioner

  • Gävle

Gästrike återvinnare är ett kommunalt förbund som ansvarar för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfall i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. En miljöriktig och effektiv avfallshantering bidrar till en attraktiv region att leva och verka i, idag och imorgon.

Kontakter

Madelene Åhlström

Presskontakt Kommunikatör 026-17 93 40

Relaterat innehåll