Gå direkt till innehåll
Möjligheten att sortera fönsterglas är en av anledningarna till att mängden avfall till deponi har minskat
Möjligheten att sortera fönsterglas är en av anledningarna till att mängden avfall till deponi har minskat

Pressmeddelande -

Vi blev bättre på återvinning 2021

Efter ett år då regionen påverkats kraftigt av en översvämning med flera hundra ton extra avfall till följd kan Gästrike återvinnare konstatera att man tillsammans med alla återvinnare i regionen blivit bättre på att återvinna.

När Gästrike återvinnare sammanfattar 2021 visar det sig att mängden avfall som lagts på deponi har minskat med 168 ton i jämförelse med 2020. Detta trots att många drabbades av vattenskador i sina bostäder efter regnovädret den 18-19 augusti med ca 670 ton vattenskadat avfall till följd. Anledningen till minskningen är främst att man sedan april 2021 har gjort det möjligt att sortera fönsterglas till återvinning på återvinningscentralerna i Gävle och Skutskär istället för att lägga det på deponi. Men det betyder också att alla återvinnare i regionen har gjort ett fantastiskt fint jobb med att sortera.

- Det fönsterglas som redan finns blir en del av kretsloppet och kan användas om och om igen istället för att man ska producera nytt, berättar Mia Eriksson, arbetsledare för återvinningscentralerna på Gästrike återvinnare.

Om man bortser från de 600 ton extra avfall som översvämningarna förde med sig så har även mängden brännbart avfall minskat med 448 ton i jämförelse mot år 2020.

- Det är främst satsningen på ”Töm säcken” som ger resultat och vår duktiga personal som informerar och påminner våra kunder, berättar Mia Eriksson, arbetsledare för återvinningscentralerna på Gästrike återvinnare.

- Det är fantastiskt roligt att se att vi fortsätter göra skillnad och förbättra återvinningen trots det extrema år vi haft bakom oss. När transporter och råvaror blir än dyrare i spåren av krig och klimatförändringar så är det viktigare än någonsin att vi utvecklar nya metoder för att återvinna mera och ta tillvara våra resurser. Då blir jag extra stolt över vår satsning på en ny anläggning där modern robotteknik ska sortera exempelvis vårt byggavfall, som är bland det mest klimattunga vi behöver hantera, säger Thereze Metz, ordförande i styrelsen för Gästrike återvinnare.

Skillnader i avfallsmängder 2021 mot 2020

Översvämningarna 18-19 augusti förde med sig ca 670 ton extra avfall varav 600 ton brännbart och 70 ton deponi. Om man bortser från det har mängden brännbart avfall minskat med -448 ton och deponi med -238 ton i jämförelse med 2020.

Det här händer sen med fönsterglas

Det fönsterglas som sorteras på återvinningscentralen i Gävle och Skutskär levereras till en återvinningsanläggning som processar glaset, för att sedan gå vidare till produktion och bli nya produkter.

Deponi är det sämsta för miljön

Det avfall som inte kan återvinnas läggs på deponi. Under 2021 handlade det om ca 1% av regionens totala avfall. Det som fortfarande går till deponi på återvinningscentralen i Gävle och Skutskär är främst isolering och olika blandmaterial som inte går att separera.

För frågor vänligen kontakta

Therese Metz, ordförande Gästrike återvinnare. Tel. 026-17 81 27, e-post therese.metz@politiker.gavle.se

Mia Eriksson, arbetsledare på återvinningscentralerna på Gästrike återvinnare. Tel. 026-17 29 83, e-post maria.eriksson@gastrikeatervinnare.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Gästrike återvinnare är ett kommunalt förbund som ansvarar för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfall i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. En miljöriktig och effektiv avfallshantering bidrar till en attraktiv region att leva och verka i, idag och imorgon.

Presskontakt

Johan Englund

Johan Englund

Presskontakt Kommunikationschef 026-17 29 74

För en värld som räcker längre

Gästrike återvinnare är ett kommunalt förbund som ansvarar för insamling, behandling, planering och information när det gäller hushållsavfall.

Vi ger service åt 157 000 människor i fem kommuner: Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby.