Gå direkt till innehåll
Kameraövervakning: Ny funktionalitet i exacqVision VMS 6.6.

Pressmeddelande -

Kameraövervakning: Ny funktionalitet i exacqVision VMS 6.6.

Gate Security säljer och installerar varularm, larmbågar, passersystem, porttelefoni, kameraövervakning.

Senaste versionen av kameraövervakningssystemet exacqVision VMS, version 6.6 finns nu tillgänglig.
Fokus på denna version ligger på upptäckt av serverfel och automatisk återställning med Failover.
Med ytterligare stöd för över 100 övervakningskameror finns det nu stöd för nästan 2200 modeller av IP-övervakningskameror i exacqVision VMS.


exacqVision VMS 6.6 - Video

Failover för exacqVision

Kameraövervakning från Gate Security - exacqVision VMS 6.6. Failover

Failover är en metod som skyddar serversystem genom att backupservrar automatiskt tar över om det blir fel på huvudservern. Denna egenskap försäkrar att kritisk kameraövervakningsvideo och data alltid finns tillgänglig.

Failover för exacqVision hindrar nedtid på servern genom att:

 • Kontinerligt övervaka exacqVisions inspelningsservrar vid möjliga fel
 • Automatiskt flytta funktionalitet till backupservrar vid händelse av fel
 • Ha en manuell funktion för Failover vid underhåll av exacqVisions inspelningsservrar

Återställ inspelning från övervakningskamera inom minuter

exacqVision Failover är designad att hitta ett serverfel inom 15-30 sekunder. Denna inställning är konfigurerbar, så att en längre fördröjning kan t.ex. undvika failover vid en reboot av servern. Vid händelse av serverfel är backupservern igång med videoinspelning inom minuter.

Vad kan återställas vid fel?

 • Inspelning från övervakningskameror
 • Inspelningsscheman
 • Användare
 • Händelselänkning
 • Sparad layout, vyer, grupper och kartor
 • Seriella profiler
 • Arkiverad konfiguration
 • Notifikationsregler
 • Autoexportregler

Failover ändrar inte nätverksidentiteten på den skyddade eller backupservern i syfte att förhindra dubbla IP-adresser. Analoga övervakningskameror är inte del av Failover.

Notera även att lagringsstorleken på backupservern inte behöver matcha den skyddade servern, men den ska helt enkelt ha tillräcklig lagring för förväntad nedtid tills den skyddade inspelningsservern är tillgänglig igen.

Inspelningsvideon vid serverfel finns på backupservern tills man manuellt flyttar över det till den skyddade inspelningsservern.

Förbättringar i EasyConnect

Kameraövervakning från Gate Security - exacqVision VMS 6.6. EasyConnect

EasyConnect i exacqVision VMS ger användaren möjlighet att hitta, tilldela, adressera och koppla vissa IP-övervakningskameror automatiskt till nätverket. 

Förbättringarna i EasyConnect för exacqVision 6.6 håller listan för övervakningskameror alltid uppdaterad, guidar administratörer till sidan för kamerakonfiguration och länkar till diagnostiken för kamerakopplingar för att förenkla processen ännu mer.

Ny funktionalitet för användarvyer

Användare av exacqVision 6.6 kan nu skapa vyer baserade på inställningar i användarrättigheter. Med denna funktionalitet kan administratörer anpassa övervakningsvyerna för att bättre passa specifika användare.

Stöd för fler IP-övervakningskameror

Med ytterligare stöd för över 100 övervakningskameror finns nu stöd för nästan 2200 modeller av IP-övervakningskameror.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Gate Security säljer och installerar varularm, larmbågar, varuskydd, stöldskydd, butikslarm, punktlarm, passersystem, kameraövervakning, porttelefoni, övervakningssystem och säkerhetsskåp i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Kontakter

Relaterat innehåll

Med världsledande varularm från Invue är Gate Security marknadsledande i Norden. Certifierat kameraföretag och har certifierad kameraingenjör.

Med världsledande varularm från Invue visas mobiltelefoner, systemkameror, iPads m.m. på ett attraktivt sätt. Samtidigt är produkten säkrad från stöld. Gate Security är marknadsledande på varularm i Norden.

Senaste larmbågarna med IP teknik från Cross Point med integrerad kundräkning. Fjärrservice av systemet via internet, det garanterar optimal drift till lägsta möjliga kostnad. Integrera larmbågarna med ditt CCTV system.

Gate Security är idag ett av få företag i Sverige som är certifierat kameraföretag och har certifierad kameraingenjör. Företaget erbjuder unik spetskompetens inom process- och teknisk övervakning. Gate Security var bland de första i Sverige att installera IP-kameraövervakning.

Säkra ditt företags ingångar med IP-porttelefoni från 2N. Porttelefonerna är avsedda för direkt anslutning till en IP-baserad telefonväxel. Kostnadseffektivt och erbjuder mängder med funktioner som inte kan fås med traditionella porttelefoner.

Nätverksbaserat passersystem från S2 Security. Flexibelt och användarvänligt. All utrustning kopplas in i och nyttjar det befintliga nätverket. Konfiguration och administration sköts via en vanlig webbläsare

http://www.gatesecurity.se
info@gatesecurity.se
Kontakt: Thomas Rasi 0705-12 18 16

Gate Security AB
Sågverksgatan 3
652 21 Karlstad
Sverige