Gå direkt till innehåll
Kriminalvården väljer Gate Security

Pressmeddelande -

Kriminalvården väljer Gate Security

Ett avtal har nu tecknats mellan Kriminalvården och Gate Security gällandes leverans av ett antal säkerhetsprodukter. 

Avtalet sträcker sig över två år med ytterligare option på två år och innefattar produkter som larmbågar och larmbrickor med hög detektionsförmåga.

Larmbågarna kommer att installeras både inomhus och utomhus och kommer att säkra Kriminalvårdens ingångar genom detektion och larm med tydlig ljud/ljusindikering. 

Taggar och larmbrickor följer även kravet på att till storlek ej vara större än motsvarande storlek för passersystemets taggar, samt dessutom följer de kravet på slitage som uppstår vid dagligt bruk. 

Gate Security kommer att genomföra installation, service och underhåll, tillhandahålla dokumentation samt support och administration, allt enligt de säkerhetskrav som ställs från Kriminalvården.

 

“Gate Security är mycket stolta över att ha tecknat ett avtal med Kriminalvården gällandes leverans av säkerhetsprodukter, eftersom de har en viktig samhällsuppgift och höga krav gällandes just
säkerhet.
Detta är ett kvitto på att våra produkter håller hög kvalitet och tillförlitlighet när det gäller att tillhandahålla lösningar vid kritiska säkerhetsbehov.
Avtalet visar även på att vår organisation kan leverera heltäckande lösningar för organisationer med höga krav och allt detta till ett konkurrenskraftigt pris.”

Thomas Rasi, ägare Gate Security

 

Om Kriminalvården

Läs mer om Kriminalvården på:

www.kriminalvarden.se

 

Gate Security

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Gate Security säljer och installerar varularm, larmbågar, varuskydd, stöldskydd, butikslarm, punktlarm, passersystem, kameraövervakning, porttelefoni, övervakningssystem och säkerhetsskåp i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Kontakter

Relaterat innehåll

Med världsledande varularm från Invue är Gate Security marknadsledande i Norden. Certifierat kameraföretag och har certifierad kameraingenjör.

Med världsledande varularm från Invue visas mobiltelefoner, systemkameror, iPads m.m. på ett attraktivt sätt. Samtidigt är produkten säkrad från stöld. Gate Security är marknadsledande på varularm i Norden.

Senaste larmbågarna med IP teknik från Cross Point med integrerad kundräkning. Fjärrservice av systemet via internet, det garanterar optimal drift till lägsta möjliga kostnad. Integrera larmbågarna med ditt CCTV system.

Gate Security är idag ett av få företag i Sverige som är certifierat kameraföretag och har certifierad kameraingenjör. Företaget erbjuder unik spetskompetens inom process- och teknisk övervakning. Gate Security var bland de första i Sverige att installera IP-kameraövervakning.

Säkra ditt företags ingångar med IP-porttelefoni från 2N. Porttelefonerna är avsedda för direkt anslutning till en IP-baserad telefonväxel. Kostnadseffektivt och erbjuder mängder med funktioner som inte kan fås med traditionella porttelefoner.

Nätverksbaserat passersystem från S2 Security. Flexibelt och användarvänligt. All utrustning kopplas in i och nyttjar det befintliga nätverket. Konfiguration och administration sköts via en vanlig webbläsare

http://www.gatesecurity.se
info@gatesecurity.se
Kontakt: Thomas Rasi 0705-12 18 16

Gate Security AB
Sågverksgatan 3
652 21 Karlstad
Sverige