Skip to main content

Gävle Hamn en konjunkturbarometer

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2014 09:15 CET

Under 2013 vände volymutvecklingen i Gävle Hamn återigen uppåt. Olja och kemi ökade med hela 23 procent och containerhanteringen med 4 procent. Övrig hantering, exempelvis torrbulk, minskade vilket är i linje med den trend som varit de senaste åren.

Genom hamnen i Gävle strömmar stora delar av den export som basindustrin i Mellansverige producerar.

-  Vi har dels industrins råvaruimport och dels dess export av färdiga varor i hamnen. Det gör att vi snabbt känner av vart konjunkturen är på väg säger Fredrik Svanbom VD i Gävle Hamn AB

Den stora ökningen av olja och kemi förklaras av ökad flygtrafik från Arlanda i kombination med uppbyggnad av beredskapslager. Under året tömdes också delar av bergrummen vilket påverkat hanterad volym positivt.

Containerhamnen i Gävle fortsätter växa och är nu i särklass störst på ostkusten. Sedan 2007 har antal TEU över kaj ökat med 90 procent att jämföra med riket som helhet där ökningen varit måttliga 10 procent.

Bulkhanteringen minskade med 4 procent vilket främst är ett resultat av att gods som tidigare hanterats som löslast allt oftare containeriseras.

Totalt omsattes i hamnen 4,67 miljoner ton. En ökning med 7 procent. Prognosen för 2014 ser lovande ut, dels på grund av nya kunder och dels på grund av befintliga kunders egna prognoser.

-  Även om förra året innebar en ökning av volymer för Gävle Hamn så kände vi av en tröghet i marknaden som nu i början på 2014 verkar släppa på bred front säger Fredrik Svanbom.


Gävle Hamn är det självklara navet för import och export på ostkusten. Härifrån skeppas Sveriges största exportprodukter trä och stål ut i världen, hit kommer en stor del av de råvaror och produkter som industrin i Mälardalen och Mellansverige behöver. Med sitt strategiska läge strax norr om Stor-Stockholmsområdet och i direkt anslutning till Sveriges hetaste industriregioner, är Gävle Hamn en naturlig knutpunkt. Gävle Hamns åtta olika terminaler tar emot cirka 1000 fartygsanlöp per år. Nu ökar vi dessutom både tempot och kapaciteten rejält.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera