Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Debattartikel

Snart börjar de årliga hyresförhandlingarna inför 2020. Företrädare för Hyresgästföreningen skriver i en insändare att ”vanligt folk måste kunna bo kvar i sina lägenheter”.

På den punkten är vi helt överens.

Men varför behöver vi som bostadsbolag då höja hyrorna?

På Gavlegårdarna vet vi att våra hyresgäster har många önskemål om sin bostad. De vill bo i välskötta hus som renoveras och underhålls på ett bra sätt. De vill ha en god service där reparationer görs i tid och där de har möjlighet att välja mellan olika tillval. Förutom den egna bostaden värderas också en utemiljö som inte bara är grön och blommande utan även lockar till lek, aktivitet och gemenskap. Det ska helt enkelt vara snyggt och tryggt i alla våra bostadsområden. För oss som bostadsbolag är det också självklart att tänka på klimatet, bland annat genom att hitta lösningar för en minskad energianvändning.

Om vi ska lyckas leva upp till alla de här förväntningarna behöver bolaget ha en god ekonomi – inte bara idag utan också på lång sikt.

Delar av ekonomin styr vi själva över, men vi påverkas också av saker som händer i vår omvärld, såsom räntor, byggpriser och taxor för bland annat el, värme, avfallshantering, vatten och avlopp. I Gävle väntar nästa år kraftiga taxehöjningar – och det måste vi förhålla oss till.

Hyresgästföreningen har inför de kommande förhandlingarna lagt fram alla tänkbara hyreshöjningar för hela landet, sammantaget över en miljard kronor. Detta för att få fram en så hög framtida hyra som möjligt. Siffran är dock helt ointressant för Gavlegårdarna och för de hyresgäster som bor hos oss. Vi förutsätter att hyresförhandlingarna ska handla om den situation vi har här i Gävle. Det är vad vi gemensamt har att utgå från.

Det är också viktigt att komma ihåg att en hyresförhandling behöver genomföras med ett långsiktigt perspektiv. Människor ska vilja bo i våra hus under många, många år framöver, då krävs det att vi tänker hållbart. Såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt. Vi kan och ska inte skjuta över kostnader för dagens boende på de generationer som kommer. Som hyresmarknadens parter måste vi tillsammans ta ansvar för att värna och utveckla hyresrätten. Det handlar om de hyresgäster vi har i Gävle idag, men också de som kommer framöver.

En hyresutveckling som är stabil och förutsägbar över tid, är det bästa för oss och för våra hyresgäster. I årets förhandlingar vill vi komma överens med Hyresgästföreningen om en hyreshöjning som är rimlig för våra boende och som samtidigt ger vårt bolag förutsättningar att erbjuda det vi gör idag - ett bra boende i välskötta fastigheter. Och det handlar inte bara om nästa år utan för överskådlig framtid.

Cathrine Holgersson, VD, AB Gavlegårdarna

Lars Lennmalm, vVD och förhandlingsansvarig, AB Gavlegårdarna

Ämnen

Regioner


Känn dig hemma!

Det är den vision vi på Gavlegårdarna arbetar efter – i allt vi gör. Hos oss bor idag närmare 30 000 gävlebor. Genom att löpande renovera våra fastigheter, bygga fler lägenheter, anlägga gröna utemiljöer och arbeta aktivt med samarbeten och sociala initiativ strävar vi efter att våra hyresgäster ska tycka att vi tar vårt förtroende som allmännyttigt bostadsbolag på allvar.

Gavlegårdarna grundades 1917 och är ett av Sveriges största allmännyttiga fastighetsbolag. Vi har idag cirka 70 procent av alla hyreslägenheter i Gävle kommun.

Presskontakt

Cathrine Holgersson

Cathrine Holgersson

VD Gavlegårdarna 026-17 27 04