Gå direkt till innehåll
Gavlegårdarnas hyresgäster i Andersberg gör goda gärningar genom att återvinna

Pressmeddelande -

Gavlegårdarnas hyresgäster i Andersberg gör goda gärningar genom att återvinna

Gavlegårdarna har tillsammans med biståndsorganisationen Gränslöst placerat ut klädcontainrar i återvinningsrummen i Andersberg. Tack vare textilåterbruket kan hyresgästerna både värna om miljön och hjälpa behövande.

Under hösten har containrar placerats ut i några av Gavlegårdarnas återvinningsrum i Andersberg. I dessa har hyresgäster möjlighet att lämna kläder och skor som de inte längre använder. Kläderna lämnas sedan vidare till biståndsverksamhet. Det är den lokala biståndsorganisationen Gränslöst som står för containrarna och de är även de som sköter tömning och service av dem.

Insamlingen kommer att pågå på prov några månader för att sedan utvärderas, men redan nu ser Gavlegårdarna att klädcontainrarna uppfyller sitt syfte. Bara efter en vecka var en av containrarna så gott som full med kläder och skor.

  • Det här visar på två saker, att våra hyresgäster vill göra rätt och återvinna så mycket det går, men även att de vill hjälpa andra genom att ge kläder till bistånd. Det är fint, säger Christer Göransson, miljösamordnare, Gavlegårdarna

Gavlegårdarna arbetar ständigt med att minska uppkomsten av avfall, samtidigt ska det vara lätt för hyresgästen att återvinna och göra rätt. Christer Göransson, miljösamordnare på Gavlegårdarna ser bara fördelar med att införa textilåterbruk i återvinningsrummen.

  • Det ska vara enkelt att återvinna och värna om miljön. Tidigare hade dessa kläder hamnat i kärlet för brännbart och helt i onödan bränts upp.

Gränslöst är en lokal biståndsorganisation som bildades 2013. Deras arbete riktar sig både lokalt som globalt och har bland annat ett samarbete med Migrationsverket. Kläderna som samlas in går framför allt till familjer med barn och anländande flyktingar. Insamlingsverksamheten värnar om en god avfallsminimering och ett resursbevarande återbruk.

Kontaktperson Louise Gauffin Kommunikationschef Gavlegårdarna 070-414 03 00

AB Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 15 300 lägenheter, 1 000 lokaler och 200 medarbetare. Vårt uppdrag är att erbjuda ett tryggt och trivsamt boende. Tillsammans med våra hyresgäster utvecklar vi Gävle till en modern och attraktiv bostadsort, både genom att renovera och förnya i äldre områden och genom att bygga helt nya hus och lägenheter.

Ämnen

Kategorier

Regioner


AB Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 15 300 lägenheter, 1 000 lokaler och 200 medarbetare. Vårt uppdrag är att erbjuda ett tryggt och trivsamt boende. Tillsammans med våra hyresgäster utvecklar vi Gävle till en modern och attraktiv bostadsort, både genom att renovera och förnya i äldre områden och genom att bygga helt nya hus och lägenheter.

Presskontakt

Peter Levin

Peter Levin

Presskontakt Vice VD 076 518 96 08

Känn dig hemma!

Känn dig hemma!
Det är den vision vi på Gavlegårdarna arbetar efter – i allt vi gör. Hos oss bor idag närmare 30 000 gävlebor. Genom att löpande renovera våra fastigheter, bygga fler lägenheter, anlägga gröna utemiljöer och arbeta aktivt med samarbeten och sociala initiativ strävar vi efter att våra hyresgäster ska tycka att vi tar vårt förtroende som allmännyttigt bostadsbolag på allvar.

Gavlegårdarna grundades 1917 och är ett av Sveriges största allmännyttiga fastighetsbolag. Vi har idag cirka 70 procent av alla hyreslägenheter i Gävle kommun.

Gavlegårdarna
Utanvindsvägen 1
80257 Gävle
Sweden