Gå direkt till innehåll
Välkommen till ett blomstrande Hemsta

Pressmeddelande -

Välkommen till ett blomstrande Hemsta

Vi delar ut över hundra miniträdgårdar till våra hyresgäster - och gör samtidigt pollinerarna en tjänst. Utdelningen sker på tisdag den 28 maj klockan 18.00, vid paviljongen på Apelgatan (Infart Apelgatan 40-120).

När Gavlegårdarna erbjöd sina hyresgäster en miniträdgård att ta hand om, visade sig intresset vara långt större än förväntat.

- Jag hade tippat på ett trettiotal, men det blev 109 hyresgäster som sa ja tack. Nu planterar vi för fullt inför leverans, säger Gunilla Welin Brook, trädgårdskonsult i Gävle som gör en hel del jobb med utemiljöer i Gavlegårdarnas stadsdelar.

- Att så många människor känner engagemang och delaktighet för sin utemiljö känns förstås väldigt bra för oss, säger Stefan Kusbom, utemiljöchef på Gavlegårdarna.

Miniträdgården består av en urna med perenner, sommarblommor och ätbara växter. Hyresgästerna får urnan helt gratis, enda motprestationen är att man lovar att vattna och sköta om den.

Blomsterurnorna är en del av det delvis EU-finansierade samarbetsprojektet Augmented Urbans, där Gavlegårdarna och Högskolan i Gävle sätter fo¬kus på hållbara attraktiva utemiljöer för biologisk mångfald.

- Vårt moderna jordbrukssamhälle ger inte plats för de viktiga insekterna, många arter är till och med rödlistade. Idag är det städerna som måste ta ett större ansvar för den biologiska mångfalden, säger Stefan Kusbom.

- Att skapa fina uteplatser där både människor, bin och växter trivs, det är en del av Gavlegårdarnas samhällsansvar.

Hemsta är ett utvalt område för Augmented Urbans satsningar som ska få både människor och pollinerare – fjärilar, bin och humlor – att må lite bättre.

- Urnorna ger människor en vackrare omgivning, samtidigt som du får växter att ta hand om och äta. Men vi vill också titta närmare på om även ett så här pass litet tillägg kan göra skillnad för de pollinerande insekterna, säger Marita Wallhagen, arkitekt och forskare vid Högskolan i Gävle.

- Att ett bolag som Gavlegårdarna är framtidsinriktade och drivande i ett projekt som det här känns fantastiskt.

Projektet är treårigt och inleddes år 2018. Redan då var en disputerad biolog, Magnus Stenmark, ute i området för att mäta förekomsten av insekter. Mätningarna fortsätter nu och ska förhoppningsvis visa om de drygt hundra urnorna ger några positiva och konkreta resultat.

- Förutom blomsterurnor så har Högskolan i Gävle tillverkat 23 insektshotell som Gavlegårdarna satt upp i området. På varje gård anlägger vi dessutom en mindre blomsteräng på mellan tio och tjugo kvadratmeter. Det innebär att vi totalt sett i projektet planterar 4200 kvadratmeter ängsblommor i stadsmiljö, på ytor som sedan slås bara en gång om året, berättar Marita Wallhagen och fortsätter:

- I svenska städer är häften av alla grönytor gräsmattor. Gräs är i och för sig trevligare än asfalt, men tillför inte så mycket gällande ekosystemtjänster, biologisk mångfald eller möjlighet till odling. Delar av de här ytorna går därför att nyttja på ett effektivare sätt och där är blomsterängar ett exempel.

De 109 blomsterurnorna kommer att levereras till de boende i Hemsta under tre kvällar. Välkomna att vara med vid utdelningen på tisdag den 28 maj klockan 18.00, vid paviljongen på Apelgatan (Infart Apelgatan 40-120).

På plats finns trädgårdsmästare Gunilla Welin Brook, Marita Wallhagen från Högskolan i Gävle och Stefan Kusbom från Gavlegårdarna. 

Ämnen

Regioner


Känn dig hemma!

Det är den vision vi på Gavlegårdarna arbetar efter – i allt vi gör. Hos oss bor idag närmare 30 000 gävlebor. Genom att löpande renovera våra fastigheter, bygga fler lägenheter, anlägga gröna utemiljöer och arbeta aktivt med samarbeten och sociala initiativ strävar vi efter att våra hyresgäster ska tycka att vi tar vårt förtroende som allmännyttigt bostadsbolag på allvar.

Gavlegårdarna grundades 1917 och är ett av Sveriges största allmännyttiga fastighetsbolag. Vi har idag cirka 70 procent av alla hyreslägenheter i Gävle kommun.

Presskontakt

Stefan Kusbom

Stefan Kusbom

Utemiljöchef 076 518 74 28