Pressmeddelande -

Gävle Energi och Högskolan i Gävle samarbetar kring förnybar energi och klimat

Gävle Energi AB och Högskolan i Gävle satsar nu på forskning och utbildning för en framtida uthållig Gävleborgsregion där energi och klimat är motorer för tillväxt.

 – Vi ska satsa på konkreta projekt inom området energisystem som har stor betydelse för den här energiintensiva regionen, säger Högskolans rektor Maj-Britt Johansson.

Gävle Energi satsar en miljon per år i tre år för att utveckla partnerskapet. Det berättade Gävle Energis vd Per Laurell när samarbetsavtalet undertecknades.

– Vi tar vårt ansvar och har starka framtidsambitioner när det gäller forskning och utveckling med fokus på klimat och miljö inom energiområdet, säger Per Laurell.

Gävle Energi och Högskolan i Gävle investerar nu i en fortsatt finansiering av en professur i energisystem, man satsar tillsammans på två helt nya forskningsprojekt och på en ny co-op-utbildning på masternivå.

Forskningsprojekten inom energisystem ”Klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävleborg 2050” och ”Framtida förnybara bränslen i energi- och transportsystemen” gör att Högskolan i Gävle kommer att anställa två doktorander.

Sedan tidigare samarbetar parterna, bland annat i projektet ”Shopping Circle” ett elbils- och infrastrukturprojekt som fått stor genomslagskraft nationellt och internationellt.

– Vår filosofi är att genom samverkan i regionen med högskola och näringsliv skapar vi attraktionskraft och utveckling, säger Per Laurell. 

Gävle Energi och Högskolan i Gävle ser också att det fördjupade samarbetet ger möjligheter för andra aktörer att vara med och samverka inom det här framtidsområdet.

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • energi
 • energibransch
 • energibranschen
 • gävle
 • gävle energi
 • per laurell
 • högskolan i gävle
 • hig
 • forskning och utbildning
 • gävleborg
 • energisystem
 • klimat
 • miljö
 • professur
 • forskningsprojekt
 • co-op
 • co-op-utbildning
 • master
 • klimatneutralt
 • konkurrenskraftigt
 • energi- och transportsystem
 • doktorander
 • shopping circle
 • elbil
 • infrastruktur
 • attraktionskraft
 • samverkan
 • utveckling

Kontakter

Cecilia Westergård

Presskontakt Kommunikatör 026-17 86 87