Pressmeddelande -

Nobel Week Dialogue kommer till Göteborg

Nobel Week Dialogue hålls nästa år i Göteborg. En vetenskaplig konferens med Nobelpristagare, vetenskapsmän och forskare som hålls i Stockholm för första gången den 9 december i år, flyttar om ett år västerut. Detta är innebörden i ett samarbete mellan Göteborgs stad, Nobel Media och Västra Götalandsregionen.

Under Nobelveckan vars höjdpunkt är prisceremonin och banketten i Stockholms stadshus den 10 december, så finns i år ett nytt inslag; Nobel Week Dialogue. Dagen före ceremonin så hålls denna heldag med föreläsningar och paneldiskussioner där syftet är att samla ledande vetenskapsmän och forskare från hela världen som kan möta en engagerad allmänhet. Årets ämne är genetik.

Göteborgs stad har under hösten fört diskussioner med Nobelsfären om utveckling och genomförande av Nobel Week Dialogue. Även Västra Götalandregionen och parter från näringsliv finns med. Samarbetet innebär att konferensen hålls vartannat år i Stockholm och Göteborg. Beslutet om Göteborgs engagemang är formellt taget av Göteborg & Co:s styrelse.

Satsning på kunskap och forskning är ett betydelsefullt spår i planen inför Göteborgs 400-års jubileum 2021. Ambitionen i jubileumsplanen är bland annat att skapa ett kreativt klimat och vara en arena där forskare möts över ämnesgränser för att anta de stora samhällsutmaningarna.

– Nobel Week Dialogue är ett viktigt steg i rätt riktning för kunskapsstaden Göteborg. Det är fantastiskt roligt och inspirerande att vi är en del av detta. Forskning är förutsättning för det hållbara samhället och för ett hållbart liv, både globalt och lokalt, säger Anneli Hulthén kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Presskontakt:

Stefan Gadd, presschef Göteborg & Co, 031-368 40 30

stefan.gadd@goteborg.com

Sophie Ternheim, Nobel Media, 0730-926300

sophie.ternheim@nobelmedia.se

Ämnen

  • Vetenskap, allmänt

Kategorier

  • nobel
  • konferens

Regioner

  • Göteborg

Göteborg & Co har till uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, evenemangs-, och mötesstad. Bolaget ägs gemensamt av kommunen och näringslivet. Läs mer om bolaget på corporate.goteborg.com

Kontakter

Stefan Gadd

Presskontakt Press & Corporate Communications manager Press & Corporate Communication +46 (0)31 368 40 30

Eva Lehmann

Presskontakt Press Officer Press & Medierelationer +46 (0)31 368 40 32

Sofie Mantzaris (föräldraledig)

Presskontakt Press officer Press & Medierelationer +46 (0)727 050616

Pauline Pontois

Presskontakt PR och relationer Göteborg 400 års-jubileum 2021 / Näringslivsgruppen +46 (0)31 368 40 61

Charlott Holmåker

Presskontakt Presskommunikatör Press & Medierelationer +46 (0)31 368 40 31