Gå direkt till innehåll
Antikorruption en hjärtefråga för hållbar utveckling

Pressmeddelande -

Antikorruption en hjärtefråga för hållbar utveckling

- Jag tycker det är fantastiskt att golvbranschen lyfter upp antikorruption på bordet! Nu vet alla vilka spelregler som gäller. Det är enkelt, tydligt och inget snack. Och ju fler företag som ansluter, desto bättre blir det i hela byggbranschen.

Det säger Mats Edgren, vd för Falck Design som är det andra leverantörsföretaget att ansluta till Golvbranschen, GBRs, kvalitetssystem Auktoriserat Golvföretag. Ett aktivt arbete mot korruption är en av punkterna som leverantören ska uppfylla för att bli godkänd vid den externa revisionen.

Kriterierna för Auktoriserat Golvföretag syftar till att möta upphandlarnas allt strängare krav på hållbarhet - både sociala och miljömässiga. Genom dokumentation och spårbarhet blir leveransen trygg för slutkunden.

Förutom det företagsspecifika arbetet mot korruption krävs bland annat riskanalys, ett systematiskt miljö- och arbetsmiljöarbete, innehållsdeklaration via elektronisk byggvarudeklaration eBVD eller motsvarande samt uppfyllelse av kraven i den europeiska kemikalielagstiftningen REACH för att bli godkänd som Auktoriserat Golvföretag. Leverantör av plastgolv ska även vara ansluten till GBR Golvåtervinning som tar tillvara och återanvänder plastspill.

- Auktorisationen passar som hand i handske gentemot våra kunder golventreprenörerna. När golvinstallationer upphandlas finns ofta ett antal ”skall”-krav. I och med auktorisationen är de redan uppfyllda. Men den stora vinsten är att slutkunden känner sig trygg. Värdekedjan håller ihop hela vägen.

- Självklart mår vårt företag bra av ordning och reda, av dokumentation och tydliga mål. Och samhället i stort också. Auktorisationen är en ren winwin-situation, säger Mats Edgren.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Golvbranschen GBR är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar nära 300 golventreprenörer och ett 40-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt 08-702 30 90 Länk-text

Relaterat innehåll

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.