Gå direkt till innehåll
eBVD säkrar korrekta produktuppgifter i byggprocessens alla led

Pressmeddelande -

eBVD säkrar korrekta produktuppgifter i byggprocessens alla led

Golvbranschen GBR har tillsammans med flera andra aktörer i byggmaterialbranschen tagit fram en digital Byggvarudeklaration, eBVD. Genom eBVD säkrar branschen att uppgifterna alltid är korrekta och riskerna med parallella system för produktdeklarationer undviks.

Den digitala byggvarudeklarationen eBVD har utvecklats i samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och byggmaterialbranschen. Syftet med eBVD är att vara hela byggbranschens standard för att redovisa produktdata och att det ska fungera som ett nav där informationen kan hämtas.

- När alla företag använder samma standard blir det en vinst för alla parter. Vi kvalitetssäkrar leveranserna och det blir lättare för utomstående att ta del av de produktdata som vi tillhandahåller. Samtidigt minskar vi riskerna för felaktig eller otydlig information, vilket kan uppstå när det finns flera standarder på marknaden, säger Johan Aspelin, VD för Golvbranschen GBR.

Genom att ha en gemensam standard, där innehåll och andra produktdata redovisas, blir det möjligt att arbeta effektivt med återvinning och hållbarhet. Det underlättar både för branschen och för utomstående aktörer vid exempelvis upphandlingar.

- Ett byggprojekt består av många olika led och då gäller det att alla inblandade vet vilken produktinformation som gäller. Vi undviker osäkerhet och missförstånd. Med eBVD får vi också en skjuts i det miljö- och hållbarhetsarbete som pågår och som vi vill stärka ytterligare, säger Johan Aspelin.

Golvbranschen har tillsammans med andra aktörer i byggmaterialbranschen formellt ställt sig bakom eBVD-plattformen och rekommenderar alla sina anslutna företag att använda den.

För mer information:

Johan Aspelin, johan.aspelin@golvbranschen.se , tel 08-702 30 97

Ämnen

Kategorier


Golvbranschen GBR är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar nära 300 golventreprenörer och ett 40-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat medinformation, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö-och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksomGBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt 08-702 30 90 Länk-text

Relaterat innehåll

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.