Gå direkt till innehåll
Golvbranschen ställer sig bakom eBVD som plattform för produkt- och miljödata

Pressmeddelande -

Golvbranschen ställer sig bakom eBVD som plattform för produkt- och miljödata

Golvbranschen GBR har tillsammans med andra aktörer i byggmaterialbranschen tagit fram en moderniserad Byggvarudeklaration, eBVD. Genom eBVD skapas en gemensam plattform där produkternas innehåll och miljödata kan deklareras. Plattformen är lätt att använda och blir ett effektivare verktyg för både företag och upphandlare.

Byggvarudeklarationen, BVD, är ett frivilligt initiativ inom byggbranschen och de flesta tillverkare av byggmaterial registrerar produkternas innehåll och annan relevant information enligt formatet. Sedan ett antal år har det pågått ett arbete med att ta fram en ny digital version. Denna moderniserade plattform är nu färdig och får beteckningen eBVD. Golvbranschen ställer sig nu, i likhet med andra aktörer i byggmaterialbranschen, formellt bakom plattformen och rekommenderar medlemsföretagen att använda den.

– Med eBVD säkerställer vi att branschen kan möta de krav som idag ställs på hållbarhet och transparens kring produkternas innehåll. Eftersom branschen själv ansvarar för plattformen kan medlemsföretagen känna trygghet i hur deras data bevaras och används, säger Johan Aspelin, VD för Golvbranschen GBR.

Planen är att eBVD blir den nya standarden för att deklarera innehåll i byggmaterial. Andra branschorganisationer har nyligen gjort motsvarande ställningstaganden till förmån för eBVD.

– När alla företag använder samma verktyg blir det en vinst för hela branschen. Vi effektiviserar arbetet och vi underlättar för utomstående att ta del av de produktdata som vi tillhandahåller. Det ger även en skjuts för det ambitiösa miljö- och hållbarhetsarbete som pågår och som vi vill stärka ytterligare, säger Johan Aspelin.

Golvbranschen uppmanar i samband med ställningstagandet för eBVD också medlemsföretagen att fortsättningsvis hänvisa kunder och materialbedömningsföretag till den standardiserade informationen i eBVD. Det säkerställer korrekta uppgifter om produkterna i alla led av byggprocessen och effektiviserar flödet av information till olika parter.

För mer information:

Johan Aspelin, johan.aspelin@golvbranschen.se , tel 08-702 30 97

Ämnen

Taggar


Golvbranschen GBR är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar nära 300 golventreprenörer och ett 40-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.

Presskontakt

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt 08-702 30 90

Relaterat material

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 40-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 40-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.