Gå direkt till innehåll
Försäljningen av halvhårda och mjuka golv minskade med 19 procent förra året, en dramatisk nedgång där trägolv stod för det största tappet.
Försäljningen av halvhårda och mjuka golv minskade med 19 procent förra året, en dramatisk nedgång där trägolv stod för det största tappet.

Pressmeddelande -

Golvet i siffror 2023

Förra året blev ett år som inte liknar något annat. Golvförsäljningen minskade med nära 19 procent visar Golvbranschens GBRs statistik. Inte sedan mätningarna startade 1971 har man sett en sådan dramatisk nedgång.

Den samlade försäljningsvolymen blev totalt 18,5 miljoner kvadratmeter, också det den lägsta försäljningssiffra som någonsin redovisats i statistiken. Samtliga materialkategorier tappade i försäljningsvolym. Störst var nedgången för trägolv och gruppen övriga golv* där tappet var runt 30 procent, medan plastgolv minskade med blygsamma 3 procent.

Den rekordstora nedgången i golvförsäljning förra året förklaras med ett högt kostnadsläge, krympande konsumtion och fallande investeringar. Både bostads- och lokalbyggandet föll drastiskt. Man räknar med att den sektorn krymper även i år, men inte lika dramatiskt.

Alla typer av golvmaterial backade under 2023. Den tidigare favoriten hos svenskarna, trägolvet, tappade stort. Försäljningen minskade kraftigt med nästan 33 procent under förra året och mellan 2021 och 2023 är nedgången hela 42 procent. Det är lamellgolven som rasat mest medan tappet för de massiva trägolven är betydligt mindre. Marknadsandelen för trägolv stannade på lite drygt 29 procent.

Plastgolv minskade också men när marknaden totalt sett gick ned tog plasten en procentuellt större marknadsandel på 31,6 procent och gick alltså om trägolven som dominerat de senaste åren. Försäljningsvolymen minskade med knappt 3 procent. De heterogena plastmattorna klarade sig bäst i sammanhanget.

För textilgolv blev nedgången 13 procent, med en sämre utveckling för tuftade mattor och rullar än för plattor. Marknadsandelen för textila golv blev nära 15 procent.

Linoleumgolven minskade i försäljning med dryga 15 procent men trots det steg marknadsandelen något till 8,4 procent.

Laminatgolven, som minskat i försäljningsvolym de senaste åren, följde den nedåtgående trenden och tappade drygt 20 procent. Det är den lägsta försäljningsvolymen sedan 1998.

*Produktgruppen övriga golv omfattar kork, kokos, sisal och gummigolv och rasade hela 28 procent.

Under 2023 beräknas golvmarknaden ha omsatt totalt cirka 9,1 miljarder. GBR-företagen i GFF, Golventreprenadföretagarnas förening, stod enligt preliminära siffror för 8,3 miljarder kronor av omsättningen, inklusive inläggning.

Ämnen

Kategorier


Golvbranschen GBR är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar nära 300 golventreprenörer och ett 40-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö-och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.

Kontakter

Relaterat innehåll

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.