Gå direkt till innehåll
Kretsloppsmärkningen ger besked om vilka material som är inbyggda i golvkonstruktionen och hur de ska tas om hand och återvinnas vid framtida utrivning. Den innehåller också instruktioner för städning som förlänger golvets livslängd.
Kretsloppsmärkningen ger besked om vilka material som är inbyggda i golvkonstruktionen och hur de ska tas om hand och återvinnas vid framtida utrivning. Den innehåller också instruktioner för städning som förlänger golvets livslängd.

Pressmeddelande -

Hållbara golv med kretsloppsmärkning

En kretsloppsmärkning ger fastighetsägaren full kontroll över vilka material som byggs in i golvkonstruktionen. Märkningen, som kan liknas vid en loggbok, innehåller också produktspecifika instruktioner för städning och underhåll. Kretsloppsmärkningen är en viktig länk i värdekedjan för hållbara golvinstallationer.

- Loggboken är viktig för att veta hur materialen som är inbyggda i konstruktionen ska tas om hand och återvinnas vid framtida utrivning. Där finns också instruktioner för städrutiner som förlänger golvets livslängd, säger Jenny Adnerfall som är teknik- och hållbarhetsansvarig på Golvbranschen, GBR.

Golvet skiljer sig från annat byggmaterial genom att det ska tåla städning, ofta frekvent och under lång tid. Med rätt städprodukter och underhåll ökar golvets livslängd.

- Ytterligare en finess är att man faktiskt vet vilka material som ingår, och var de finns, ifall någon produkt senare skulle visa sig innehålla ett problematiskt ämne och behöva bytas ut.

Det finns ingen direkt motsvarighet till kretsloppsmärkning på andra områden i byggbranschen. Boverket har dock fått i uppdrag av regeringen att se över möjligheten att dokumentera byggprodukter i nya byggnader för att kunna spåra produkter som ingår i konstruktionen. En lagstiftning kan bli aktuell först nästa år*.

Förteckningen över det inbyggda materialet sträcker sig från betongen och uppåt och omfattar alla skikt i konstruktionen såsom avjämning, lim, mellanlägg och ytskikt. Det är golventreprenören som utför kretsloppsmärkningen, men leverantören av golvmaterial förser entreprenören med korrekta uppgifter om sin produkt.

- I vårt system finns en ny funktion där ändringar i leverantörens byggvarudeklaration automatiskt uppdateras i kretsloppsmärkningen. Det innebär ett säkerställt informationsflöde där entreprenören alltid lägger in aktuella uppgifter i kundens loggbok.

- Det här gäller alltså ända fram till inbyggnadstillfället. Sedan blir uppgifterna frysta i tiden för att spegla den produkt som byggdes in vid det aktuella tillfället.

Golvbranschen var tidigt ute med olika initiativ för hållbarhet på golvområdet. Kretslopps-märkningen kom i sin första form redan 1998. Man tog då fram en egen modell för innehållsdeklaration för branschens produkter. Numera använder man byggvarudeklarationer, det gemensamma formatet som tagits fram av byggbranschens olika aktörer tillsammans.

Det är enkelt att beställa kretsloppsmärkning. Golventreprenören sköter hela jobbet och levererar de handlingar som behövs. Det fungerar både för professionella byggaktörer och privatpersoner. 

- Vinsterna är många och uppenbara; du får rekommendationer för städning och underhåll då rätt skötsel förlänger golvets livslängd, samtidigt som du har full koll på produkterna i golvkonstruktionen och deras innehåll. Det underlättar vid framtida hantering och återvinning. Dessutom har du ett verktyg för att matcha aktuella miljökrav, säger Jenny Adnerfall.

*Läs mer här om Boverkets förslag till regler om loggbok

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Golvbranschen GBR är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar nära 300 golventreprenörer och ett 40-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.

Presskontakt

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt 08-702 30 90 Länk-text

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.