Gå direkt till innehåll
Hårt tryck på golvkurser

Pressmeddelande -

Hårt tryck på golvkurser

Bild; Jimmy Ahlén och Pontus Björkholm från Stockholms Interiörgolv

Utbildningarna som Auktoriserat Golvföretag ordnar tillsammans med sina stödjande leverantörer är populära och höstens golvkurser är nästan fullbokade. Ämnena sträcker sig över arbetsmiljö, juridik och kretslopp till praktiska övningar. Vid senaste kurstillfället i Golvteknik samlades nära trettio golventreprenörer i Stockholmsområdet för att lära sig allt om nya golvmaterial och tekniker.

En bärande tanke i konceptet Auktoriserat Golvföretag är utbildning för golventreprenörerna där bland annat golvleverantörer gemensamt genomför utbildningar. Det garanterar att aktuell kunskap cirkuleras i branschen och snabbt kommer ut på alla nivåer. Det innebär i sin tur att golvet hanteras på bästa sätt i alla led.

Kristoffer Ilstedt, Mikael Nilsson, Daniel Sand och Johan Hermansson kommer från Svensk Golvinredning i Täby. Företaget har varit auktoriserat i sex år, är GVK-anslutna och har dessutom behörighet för heta arbeten. - Att branschens egna leverantörer föreläser på kursen är bra, menar de.  Vi får lära oss senaste nytt om material och tekniker. För leverantörerna blir det också en försäkring om att vi kan deras material och att vi läggningstekniskt ger full rättvisa åt golvet.

Jimmy Ahlén och Pontus Björkholm från Stockholms Interiörgolv i Bandhagen gick Golvteknikkursen för två år sedan och är nu tillbaka för att fylla på. –Det är jättebra med en uppdatering, kunskap är ju en färskvara. Branschen utvecklas hela tiden och det kommer nya material och tekniker som vi behöver känna till.

Kursen innehåller både materialkännedom och praktiska läggningstips, vanliga frågor och fel samt skötselråd. Heldagen avslutas med kunskapstest och diplom för den som klarar provet. Samtliga leverantörer inom GBR, Golvbranschen, står gemensamt bakom kursinnehållet. Kursen i Golvteknik ges också i Östersund, Gävle och Linköping under hösten. Den är öppen för samtliga GBR-medlemmar men är obligatorisk för Auktoriserat Golvföretag.

 

Ämnen

Kategorier


kompetens \ kvalitet \ garanti
Auktorisationen administreras av Golvbranschen, GBR.
info@golvbranschen.se \ www.auktorisation.se

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt 08-702 30 90 Länk-text

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.