Gå direkt till innehåll
Hög tid sätta stopp för miljömärkningsinflationen

Pressmeddelande -

Hög tid sätta stopp för miljömärkningsinflationen

Tidningen Byggindustrin har i en serie artiklar granskat hur miljömärkningar fungerar för byggmaterial. I artiklarna framkommer stark kritik mot främst SundaHus som pressar branschen på mer pengar för att behålla märkningen. Golvbranschen GBR vill att beställare slutar se ett värde i många miljömärkningar.

Det finns idag tre stora system på svenska marknaden för miljömärkning av byggmaterial, BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus. Syftet med dessa system är i grunden gott, att möjliggöra hållbara materialval för byggare och fastighetsägare.

För att tillmötesgå sina kunder som efterfrågar bedömningar i olika system har de flesta materialleverantörerna lagt in information om produkterna hos alla tre nämnda system. Fler miljömärkningar uppfattas som positivt, som att produkten är extra miljövänlig. Detta trots att ingenting ändras i produkten.

- Det har blivit en inflation i miljömärkningar. Våra medlemmar måste köpa in dem för att kunna finnas på marknaden och det är en osund utveckling, säger Johan Aspelin, vd för Golvbranschen GBR.

Golvbranschen har tidigare kritiserat dessa miljömärkningar och att de i vissa fall motverkar sitt syfte.

- Om man som materialleverantör ska finnas med i alla system kräver det både tid och pengar. Informationen ska uppdateras kontinuerligt och licenser för de olika systemen ska betalas. Denna kostnad hamnar i slutänden på produkterna, säger Johan Aspelin.

I Byggindustrins granskning framkommer även att framför allt SundaHus bedömningar inte alltid bygger på korrekta underlag. De gör antaganden om innehåll, när de bedömer att en leverantör inte lämnat full information om en produkt.

- Vi anser att det bör räcka med att materialleverantörerna verifierar sina material och produkters hållbarhet i ett av bedömningssystemen. Om kunden önskar mer information än vad som anges i just det systemet kan detta alltid redovisas på förfrågan. Beställarna måste sluta se antalet miljömärkningar som någonting positivt. Är produkten godkänd så uppfyller den miljökraven, säger Johan Aspelin.

Golvbranschen vill se en konstruktiv dialog i byggsektorn kring miljömärkningarna. Materialleverantörer, byggare och fastighetsägare behöver enas om gemensamma grundkrav och kriterier som ska gälla för verifiering av hållbarhet i byggprodukter. Gemensamma grundkriterier ger tydlighet, transparens och större miljönytta.

Ämnen

Kategorier


Golvbranschen GBR är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar nära 300 golventreprenörer och ett 40-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö-och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.

Kontakter

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.