Gå direkt till innehåll
Jan-Eric Allberg lämnar GBR; Trettio år med golv

Pressmeddelande -

Jan-Eric Allberg lämnar GBR; Trettio år med golv

 Jan-Eric Allberg avgår nu som VD för GBR efter trettio år i golvbranschen.  Ett av de stora besluten, att certifiera golventreprenörer och sätta kvalitetsstämpeln Auktoriserat Golvföretag på dem som uppfyller uppsatta minimikrav, togs i maj 2001.
 -Vi har fått ett bra genomslag på marknaden och allt fler beställare ser nyttan av ett kvalitetssystem där man har aktuell kunskap, gedigen dokumentation och kontroll i form av revision. Fortfarande tycker jag dock att upphandlarna själva borde vara mer noggranna med att följa upp och kontrollera att de egna kravspecifikationerna uppfylls hela vägen.

Tanken med etiketten Auktoriserat Golvföretag var att möta de kvalitets- och miljökrav som offentliga beställare började formulera under 1990-talet.
-Det var naturligt att använda den plattform av utbildning och kunskap som Golvbranschen redan hade på ett mer strukturerat sätt. Genom att göra utbildningen obligatorisk och sätta en etikett på de företag som skaffade sig en fastställd kvalitets- och miljökompetens kunde vi ge beställarna möjlighet till en enklare upphandlingsprocess.

Det är också ett sätt att belysa ekonomin i byggprocessen.
- Vi vet att för varje krona som byggföretagen sparar in i upphandlingen - och därmed riskerar lägre kvalitet på det utförda jobbet - så ökar kostnaden i förvaltningsledet med tre kronor. Det blir oerhört kostsamt för byggherrar och förvaltare. Jag tycker det vore självklart att beställaren inte bara upprättar kravspecifikationer kring kvalitet och miljö, utan även kontrollerar att kraven i alla delar är uppfyllda. Byggherrarna har en nyckelfunktion i kravställandet och är den grupp som tjänar allra mest på att anlita ett Auktoriserat Golvföretag.

-Det är inte ett självspelande piano att hålla ihop en intresseorganisation, avslutar Jan-Eric Allberg. Styrelsen har en viktig uppgift med att engagera medlemmarna och göra innehåll och verksamhet relevant. Auktoriserat Golvföretag är ett projekt där vi enats för att utveckla branschen och ge beställarna mervärden, det tycker jag är ett av de bästa exemplen på vad en bransch kan bistå med i termer av utveckling och kundnytta!

Mer information
Se www.golvbranschen.se eller kontakta Johan Aspelin, 070-326 05 03, johan@golvbranschen.se

Ämnen

Taggar


kompetens \ kvalitet \ garanti
Auktorisationen administreras av Golvbranschen, GBR.
info@golvbranschen.se \ www.auktorisation.se

Presskontakt

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt 08-702 30 90

Relaterat material