Gå direkt till innehåll
halvhårt golv
halvhårt golv

Pressmeddelande -

Nya riktlinjer för renovering av golv

Golvbranschen GBR har tagit fram nya riktlinjer för golvrenovering. Genom att renovera ett golv i stället för att riva ut det och lägga nytt sparas både material och miljön.

Golvbranschens nya riktlinjer för renovering av halvhårda golv, vilket är plast, linoleum och gummi, är nu färdiga. Riktlinjerna kan användas som underlag vid upphandling och bedömning av renoveringsarbeten.

- De nya riktlinjerna har tagits fram i samarbete med branschens aktörer och det säkrar att de är fackmannamässigt utformade. För många offentliga beställare kommer renovering nu att bli ett attraktivt alternativ till att riva ut och lägga nytt, säger Jenny Adnerfall som är hållbarhetsansvarig på Golvbranschen GBR.

Renovering av golv innebär en besparing av naturresurser och det minskar även koldioxidutsläppen. Enligt en analys från IVL Svenska Miljöinstitutet och golvföretaget Bona kan renovering minska utsläppen av koldioxid med 75 procent.

- Med de nya riktlinjerna får vi möjlighet att ta ännu ett steg i branschens klimatarbete. Alla vinner på att vi värnar naturresurser och minskar koldioxidutsläppen så mycket det går. Därför är det viktigt att renovering också finns som möjligt alternativ, säger Jenny Adnerfall.

De nya riktlinjerna kan läsas i bilaga.

För ytterligare information:
Jenny Adnerfall, tel 08-702 30 96 , jenny.adnerfall@golvbranschen.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.