Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt blod i Golvbranschen

Efter årets stämma i Golvbranschen, GBR, som hölls i förra veckan, har flera av branschorganisationens styrelser fått nya ledamöter. Ordförandena i respektive styrelser fick dock förnyat förtroende och det betyder att följande personer omvaldes;
Ordförande Golvbranschen, GBR: Lars Melin, Golv & Vägg i Mora AB
Ordförande Golventreprenadföretagens Förening, GFF: Per Andersson, Ljungby Golv AB
Ordförande Golvleverantörernas Förening, GLF: Björn Törnquist, Welin & Co AB

I GBRs överstyrelse tar Theodor Landler från Golvmaterial Hans Johansson AB i Nyköping plats som ordinarie ledamot och representerar då GFF. Han blev också vald till ledamot i GFFs styrelse och är dessutom nybliven regionsordförande för GBR Mitt efter avgående Martin Andréasson.

Till GBRs verkställande utskott liksom till styrelsen för GBR Förlags AB valdes Arne Lidman från Assmundsons Golv AB. Hans personliga suppleant är Theodor Landler.

Golvbranschens Tekniska Kommitté, TK, tar fram råd och rekommendationer för olika golvtekniska situationer. I TK valdes flera nya ledamöter in. Från GFF-sidan kom Erik Jonsson, BL Interiör AB, för GBR Norra Norrland, Thomas Lidmår, Golv & Tak AB som representant för GBR Mitt samt Amir Sahilovic från Assmundsons Golv AB som representerar GBR Väst. För GLF valdes Ola Sjövill från Kährs AB in i TK.

Golvbranschens Hållbarhetskommitté stöder företagens hållbarhetsarbete och utvecklar branschens olika initiativ på miljöområdet. Nya ledamöter i kommittén blev Thomas Lidmår från Golv & Tak AB samt Olov Persson, BL-Interiör AB.

Golvbranschen, GBR, är den ideella paraplyorganisationen för företag i golvbranschen. Inom GBR finns entreprenörer, golvfackhandlare och leverantörer representerade i två branschföreningar, GFF och GLF. Föreningarna samverkar i branschgemensamma frågor genom styrelser, kommittéer och arbetsgrupper.

Branschorganisationens arbete är främst inriktat på att utveckla och erbjuda praktisk service. Det innebär att förse anslutna företag med konkreta, verksamhetsnära nyttigheter. Här ingår forskning, kursverksamhet, information, hållbarhetsinitiativ, teknisk och juridisk rådgivning samt utveckling av digitala hjälpmedel som ökar branschens effektivitet och lönsamhet.

Ämnen

Kategorier


Golvbranschen GBR är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar nära 300 golventreprenörer och ett 40-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö-och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.

Kontakter

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.