Skip to main content

Geberit överträffar miljömål - Varje ny produkt blir bättre och grönare

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2020 10:00 CEST

Geberit, som har arbetat intensivt med hållbarhet i nästan 30 år, fortsätter att driva branschen framåt med smarta produktionsmetoder. Detta har resulterat i att flera av Geberits hållbarhetsmål har överträffats. Nu ligger fokus på den energiintensiva keramiska produktionen.

För varje ny Geberit produkt som installeras, blir byggnaden eller badrummet mer hållbart. Produkterna kommer från en tillverkningskedja som är en av de grönaste i branschen.
Under de senaste fem åren har Geberit-koncernen minskat sin relativa miljöpåverkan med 27,5 procent. Resultatet överträffar företagets mål om en årlig minskning med 5 procent sedan 2015.

När det gäller koldioxidutsläppen har Geberit överträffat sitt mål om en årlig 5-procentig minskning. Under perioden 2015 till 2019 redovisade koncernen en minskning av utsläpp med 26,4 procent i förhållande till försäljningen. Under samma period minskade Geberits vattenkonsumtion med 11,4 procent.

- Som en stor spelare i branschen har vi vissa skyldigheter när det gäller innovationer och att presentera nya lösningar på marknaden, både inom hållbarhet och funktionell design. Men det är viktigt att inte enbart fokusera på utsläpp, utan även på människor. Det är av stor vikt för oss att utbilda och stötta utvecklingen inom branschen, säger Magnus Bergsten, Head of Products, Geberit Sverige.

Intelligent användning av överskottsvärme
På produktsidan har hållbara och resursbesparande sanitetslösningar högsta prioritet. Varje ny produkt måste vara bättre och grönare än sin föregångare, vilket har krävt nya metoder inom både förpackning och produktion.

- För att minska utsläppen och spara energi har Geberit utvecklat en metod för att återvinna och återanvända spillvärme från produktionsenheter. Nu används tillexempel spillvärme för att torka och förvärma plastgranulat som används för att tillverka inbyggnadscisterner, innan de används i Geberits maskiner för formsprutning.Enbart genom denna åtgärd var det möjligt att under 2019 spara 400 megawattimmar energi på en tillverkningsenhet. Det motsvarar den genomsnittliga energiförbrukningen för ungefär 65 hushåll.

- När det gäller förpackningar använder Geberit så lite material som möjligt och har flera återvinningsaktiviteter. Under 2019 använde koncernen 38 000 ton förpackningsmaterial. Ungefär 60 procent samlades in och återvanns av Geberit eller samarbetspartners.

- Geberit undervisar och utbildar också anställda, installatörer, VVS-konsulter och arkitekter i miljövänlig sanitet.

Ny bränningsteknik för keramik
Geberits första miljöstrategi implementerades för 30 år sedan och även om koncernen idag är den ledande leverantören av sanitetslösningar i certifierade gröna byggnader arbetar företaget fortfarande hårt för att fortsätta förbättrats. Särskilt eftersom några av Geberits produktionsanläggningar kräver stora mängder energi.

- Vi fokuserar på att minska energikonsumtionen i våra fabriker som tillverkar keramik. Energi är nödvändigt för att producera långvariga och därmed hållbara material som keramik. Därför är det en av våra mest energiintensiva produktionsprocesser där ugnar måste värmas till en temperatur av cirka 1 200 grader. Genom att införa ny bränningsteknik i ugnarna har vi uppnått energibesparingar på mer än 20 procent i fabriken i Ekenäs, Finland. Men vi fortsätter att söka efter fler möjligheter att spara energi, säger Magnus Bergsten, Head of Product, Geberit Sverige. 

Hållbarhetsmål från 2020 till 2022
- Förbättring av eko-effektivitet (miljöpåverkan i förhållande till försäljning) med 5 procent årligen.

- Minskning av farliga ämnen i produktionsanläggningarna med 5 procent årligen.

- Minskning av CO2-utsläpp i förhållande till försäljning med 5 procent årligen.

- Inköp av ytterligare 3 GWh grön elektricitet årligen.

- Söka efter återvunna, högkvalitativa plastgranulat.

- Fortsatt förnyelse av maskinparken med energieffektiv teknologi.

För mer information, vänligen kontakta: 

Linda Almstedt, Presskontakt Micael Bindefeld AB
linda.almstedt@bindefeldab.se
Tel: +46 70 768 44 75

Magnus Bergsten, Head of Products Geberit Sverige
magnus.bergsten@geberit.com
Tel: +46 70 859 17 90                                                   

Globalt verksamma Geberit Group är marknadsledande inom sanitetsprodukter i Europa. Geberit har en stark lokal närvaro i de flesta europeiska länder och kan därmed erbjuda unika mervärden inom sanitetsteknik och badrumsporslin. Tillverkningskapaciteten omfattar 29 produktionsanläggningar, varav 6 är belägna utanför Europa. Koncernen har sitt huvudkontor i Rapperswil-Jona, Schweiz. Med cirka 12 000 anställda i ett 50-tal länder genererade Geberit en nettoomsättning på 3,1 miljarder CHF under 2019. Geberit är noterade på börsen SIX Swiss Exchange och finns på SMI (Swiss Market Index) sedan 2012. I Sverige har Geberit cirka 400 medarbetare.