Skip to main content

Gedeon Richter tecknar avtal om nytt kombinations p-piller

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2019 08:56 CET

Läkemedelsföretaget Gedeon Richter och Pantarhei Bioscience har tecknat ett licens- och leverantörsavtal för att kommersialisera Pantarheis kombinations-p-piller. Produkten är under utveckling och fas II-prövningarna är avslutade, och den är nu redo för ytterligare kliniska studier för att beviljas godkännande för försäljning. Avtalet gäller inom Europa, Ryssland, Latinamerika och Australien.

Läkemedelsföretaget Gedeon Richter och Pantarhei Bioscience har tecknat ett licens- och leverantörsavtal för att kommersialisera Pantarheis kombinations-p-piller. Produkten är under utveckling och fas II-prövningarna är avslutade, och den är nu redo för ytterligare kliniska studier för att beviljas godkännande för försäljning. Avtalet gäller inom Europa, Ryssland, Latinamerika och Australien.

Gedeon Richter, med huvudkontor i Ungern är ett av Östeuropas största multinationella läkemedelsföretag med fler än 10 000 anställda. Verksamma med läkemedel och forskning inom gynekologi, centrala nervsystemet och hjärt- och kärlområdet uppgick omsättningen 2012 till 1,1 miljarder Euro. Genom köp av schweiziska PregLem och tyska Grünenthal kvinnohälsoprodukter expanderar bolaget i Västeuropa främst inom gynekologi. Det nordiska huvudkontoret finns i Stockholm.

-Utökningen av vårt produktsortiment med detta kombinations-p-piller ger Gedeon Richter möjlighet att stärka produktportföljen inom kvinnohälsa, ett oerhört viktigt terapiområde för vårt företag, säger Gábor Orbán, Chief Executive Officer, Gedeon Richter Plc.

-Gedeon Richter är den perfekta partnern för Pantarhei Bioscence när det gäller att föra ut detta nya koncept för p-piller, Androgen Restored Contraception (ARC), på marknaden. Richters omfattande och långa erfarenhet av att tillverka och sälja hormonprodukter garanterar framtida framgångar för Pantarhei med detta ny p-piller, menar Herjan Coelingh Bennink, President, Pantarhei Bioscience och uppfinnare av ARC-konceptet.

Enligt avtalsvillkoren ska Richter erlägga en förskottsbetalning när avtalet skrivs under. Ytterligare betalningar ska göras vid vissa bestämda tidpunkter beroende på utvecklingen och kommersialiseringen av produkten. Dessutom ska försäljningsroyalty betalas till Pantarhei när produkten har lanserats. Gedeon Richter ska enligt avtalet stå för alla kostnader som rör de nödvändiga kliniska studierna samt studier efter godkännandet.

Om det kombinerade ARC p-pillret
Den produkt som nu är under utveckling är ett kombinations-p-piller som innehåller 30 µg etinylestradiol, 150 µg levonorgestrel och 50 mg DHEA per tablett. ARC är ett nytt koncept för p-piller som har utvecklats och patenterats av Pantarhei. Syftet är att återställa den sexuella förmågan med särskilt fokus på sexuell lust och upphetsning, och att förhindra humörpåverkan. Detta kan man uppnå genom att komplettera p-pillret med DHEA. DHEA är ett naturligt humant androgen som produceras i binjurarna och delvis bryts ner till testosteron om den intas oralt. Testosteronmängden minskar när en fertil kvinna tar p-piller. Genom tillskott av 50 mg DHEA till pillret normaliseras testosteronnivåerna. Den mångåriga säkerhetserfarenheten av DHEA i de låga doser som används stöder att DHEA kan tillsättas.

Om Gedeon Richter
Gedeon Richter arbetar för kvinnors hälsa - för att ge kvinnor ett bättre liv. I Norden erbjuder företaget läkemedel och driver forskning inom fertilitet och gynekologi. Även om Gedeon Richter, med huvudkontor i Ungern, i dag har över 11 000 medarbetare i fler än 100 länder är företaget i grunden samma personliga, passionerade bolag som apotekaren med samma namn grundade 1901. I Norden arbetar totalt 26 anställda.

Om Pantarhei
Pantarhei Bioscience B.V. (www.pantarheibio.com), med huvudkontor i Zeist i Nederländerna, är ett privatägt holländskt företag inom biologiska läkemedel som utvecklar säkra och innovativa nya läkemedel för kvinnors hälsa samt endokrina behandlingar av cancer baserat på befintliga substanser. Pantarhei utvecklar det patentskyddade nya behandlingskonceptet fram till ”proof-of-concept” hos människa (fas II). Efter lyckat ”proof-of-concept” licensieras den nya produkten ut till ett läkemedelsföretag för den sista utvecklingsfasen (fas III), regulatoriskt godkännande, marknadsföring och försäljning.

För mer information kontakta:
Mats Jonsson, vd, Gedeon Richter Nordics
Telefon: 0733-20 65 29, mail: mats.jonsson@gedeonrichter.eu

Carina Sone, Pr- och kommunikationsansvarig, Gedeon Richter Nordics
Telefon: 0766-35 40 60, mail: carina.sone@gedeonrichter.eu