Skip to main content

Karin Rehnqvist tilldelas Järnåkerstipendiet/Karin Rehnqvist is awarded the Järnåker Scholarship

News   •   Dec 18, 2019 14:19 CET

Karin Rehnqvist (foto: Agnes Thor)

Karin Rehnqvist tilldelas 2019 års Järnåkerstipendium på 100 000 kronor för sitt omskakande monodrama Blodhov för mezzosopran och åtta instrument. Det är Sveriges största stipendium för kammarmusik och delas ut den 5 januari vid den årliga kammarmusikkonserten till Erik Järnåkers minne på Musikaliska i Stockholm.
Karin Rehnqvist is awarded the 2019 Järnåker Scholarship for her work Bloodhof for mezzo-soprano and eight instruments. (English summary below)

Juryns motivering: 
"Järnåkerpriset 2019 tilldelas Blodhov, ett verk som väver samman nutida kammarmusik med nordisk folkmusik till en unik dramatisk komposition i både form, innehåll och uttryck. Verket är ett starkt laddat monodrama för mezzosopran och kammarensemble som genom sitt känslomässiga djup aldrig släpper taget om lyssnaren. Den tematiska, dramatiska och poetiska utgångspunkten finns i Gerður Kristnýs diktberättelse Blodhov som är baserad på en saga från den fornnordiska Eddan om makt, hot och övergrepp. Genom en lyhörd och inkännande tonsättning av dikterna framträder en intensiv och drabbande bild av den utsatta kvinnans smärta, ensamhet och minnen. Musiken har en imponerande klangrikedom som rör sig mellan dynamiska ytterligheter och uttryck; från de smärtsamma skriken och jordiga klangerna till de naturlyriska, vackra melodierna som ibland bara viskas fram.

Genom att låta den samtida konstmusikens utforskande klangvärldar och speltekniker sammansmälta med folkmusikens rikt ornamenterade linjer sammanförs också den gamla sagans våldsamma berättelse med brännande aktuella frågor i vår tid på ett kongenialt sätt. Härigenom binder verket samman gammalt och nytt, musikaliska traditioner och klangliga innovationer, de gamla myterna och modern poesi och människans smärtsamma strävanden och bördor genom tiderna, förmedlat genom ett enastående utnyttjande av det kammarmusikaliska formatets möjligheter till det intima, det dramatiska och det storslaget expressiva.

Verket är komponerat till folkmusiksångerskan Lena Willemark och tyska ensemble recherche, musiker av absolut världsklass som genom sitt framförande förmedlar verkets alla nyanser och kvalitéer in i minsta detalj." 

Blodhov uruppfördes under Point Music Festival i Göteborgs konserthus den 24 maj 2019 av Lena Willemark och ensemble recherche, Freiburg, och kan höras på nytt på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm den 5 februari.

Här nedan visas ett utdrag ur verket.

Utökat samarbete med Karin Rehnqvist
Gehrmans Musikförlag inleder nu ett utökat samarbete med Karin Rehnqvist som även omfattar orkester- och kammarmusik, bland annat genom förvärvandet av Edition Reimers katalog där en rad av Karin Rehnqvists tidigare verk finns förlagda, men även genom förläggandet av nya verk som Blodhov och det kommande Silent Earth för kör och orkester som uruppförs av Nederländska Radions kör och orkester i anrika Concertgebouw den 18 april. (Verket är en sambeställning mellan Nederländska Radion och Sveriges Radio).

Karin Rehnqvist är också aktuell som Månadens Körtonsättare.  Läs intervjun med Karin här

Järnåkerstipendiet
Sedan 2009 har Saltöstiftelsen, inrättad av donatorn och musikälskaren Erik Järnåker, delat ut sina Järnåkerstipendier för att premiera betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare. Varje år tilldelas en tonsättare 100 000 kr för ett kammarmusikverk komponerat under de senaste 10 åren. Tonsättarstipendiet syftar till att spänna över kammarmusikområdets hela bredd. Årets juryn har bestått av Kent Olofsson, Cecilie Ore och Suzanne Giraud som valt bland anonymiserade nomineringar och ansökningar. Saltöstiftelsen drivs av Kungl. Musikaliska akademien och Föreningen svenska tonsättare.

English summary:
Karin Rehnqvist is awarded  the 2019 Järnåker Scholarship for her work Bloodhof for mezzo-soprano and eight instruments. It is Sweden's major chamber music scholarship of SEK 100 000 and it will be awarded in connection with the annual Järnåker concert on 5 January, at Musikaliska in Stockholm.

From the jury's motivation:
"The work connects contemporary chamber music with Nordic folk music to a unique dramatic composition in both form, content and expression. The work is a heavily charged monodrama for mezzo-soprano and chamber ensemble that through its emotional depth never lets go of the listener." 

Bloodhoof is a setting of an Icelandic poetry suite by Gerður  Kristny. It has its origins in the macho world of the Nordic gods. But here, Kristný and composer Karin Rehnqvist turn the perspective around. How do the women of the story see things, and in what way is that valid today?
Bloodhof was composed for Swedish folk music singer Lena Willemark and German ensemble recherche in Freiburg and received its premiere at the Point Music Festival in Gothenburg on 24 May 2019. 

Karin Rehnqvist is also Choral Composer of the Month in our #SwedishChoralMusic series .
Read the interview


Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.