Skip to main content

150 000 kronor till gambisten Samuel Runsteen

Press release   •   Nov 11, 2019 06:00 CET

Samuel Runsteen (foto: Therese Wahlqvist)

Rosenborg-Gehrmans studiestipendium 2019 om 150 000 kronor tilldelas gambisten Samuel Runsteen.

Samuel Runsteen är en väletablerad musiker med osedvanligt brett verksamhetsfält. Han verkar regelbundet inom såväl klassisk musik som svensk pop- och rock­musik. Rosenborgstiftelsen vill särskilt stödja Samuels intresse för och studier i viola da gamba.

Kungl. Musikaliska akademiens stipendiejury skriver:

”Samuel Runsteen parar en utvecklad musikalitet och lyhördhet för musicerande på historiska instrument och sitt genuina intresse för tidig musik med en vinnande entusiasm vilken han sprider för såväl instrumentet viola da gamba som äldre epokers musik. Stipendiet ska möjliggöra förkovran och vidareutveckling utifrån de närmast remarkabla framstegen det senaste året.”

Stipendiet delas ut vid Kungl. Musikaliska akademiens högtidssammankomst den 25 november.

Mer information om Samuel Runsteen och pressbilder finns i det relaterade materialet nedan.


För ytterligare information
kontakta:
Joe Lindström, ordförande i Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik
joe.lindstrom@telia.com, 0736-44 16 64
eller
Filiz Erat Edhlund, VD Gehrmans Musikförlag, filiz.erat-edhlund@gehrmans.se, 08-610 06 04

Samuel Runsteensamuel.runsteen@gmail.com, 0701-71 19 31

Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik grundades 1950 och har som ändamål att genom Gehrmans Musikförlag, i vilket stiftelsen har 80 % av aktiekapitalet, verka för utgivning och framförande av värdefull svensk musik, samt att genom bidrag och stipendier stödja svenskt musikliv.

Gehrmans Musikförlag är sedan 1893 ett av de ledande musikförlagen i Norden. Gehrmans verksamhet bygger på att tillgängliggöra och marknadsföra den musik förlaget representerar. Förlagets affärsidé är att vara länken mellan upphovsmännen och musiklivet inom sina huvudområden: Orkester- & kammarmusik, Kör- och kyrkomusik samt Musikundervisning.

Gehrmans Musikförlag AB erbjuder sedan 1893 musik och musikpedagogik av hög kvalitet genom samarbete med de främsta kreatörerna.

Gehrmans vision är att bidra till ett dynamiskt musikliv som ger många fler människor rika upplevelser, utveckling och bildning och där de kreatörer som skapar dessa möjligheter har de bästa förutsättningar.

Attached Files

PDF document

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.