Press release -

40 000 kronor till tonsättaren Jacob Mühlrad

ROSENBORG – GEHRMANS STIPENDIER 2016

40 000 kronor till tonsättaren Jacob Mühlrad

Jacob Mühlrad, en av Sveriges mest framgångsrika unga tonsättare, har till delats Rosenborg-Gehrmans stipendium till ung tonsättare. Jacob har studerat på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm för Pär Lindgren, Marie Samuelsson och Karin Rehnkvist.

Jacob har privat studerat för Staffan Scheja och från 2010 för kompositören Sven-David Sandström. På grund av svår dyslexi tog det lång tid för Jacob att lära sig noter så allt började med egna, ostrukturerade improvisationer. Nu komponerar Jacob verk för några av Sveriges mest berömda musiker och största scener. För närvarande utbildar han sig till kompositör i västerländsk konstmusik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Sven-David Sandström säger:

“Jag har undervisat länge, så jag ser när det finns en möjlighet att fortsätta som tonsättare. Vissa skriver bara musik som de har hört förut men Jacob hade mycket djupare idéer. Han kunde ingenting om komposition när vi möttes och jag känner mig väldigt glad och stolt över att jag ändå upptäckte hans möjligheter bakom all okunskap.”

Läs om stipendiaten och ladda ner pressbilder på https://www.mynewsdesk.com/se/gehrmans

För ytterligare information kontakta Joe Lindström, ordförande i Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik, joe.lindstrom@telia.com, 0736-44 16 64 eller Gunnar Helgesson, VD Gehrmans Musikförlag, gunnar.helgesson@gehrmans.se, 08-610 06 12

Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik grundades 1950 och har som ändamål att genom Gehrmans Musikförlag, i vilket stiftelsen har knappt 80 % av aktiekapitalet, verka för utgivning och framförande av värdefull svensk musik, samt att genom bidrag och stipendier stödja svenskt musikliv.

Related links

Subjects

  • Music

Categories

  • jacob mühlrad
  • rosenborg-gehrmans stipendier

Gehrmans Musikförlag AB är sedan 1893 ett av de ledande musikförlagen i Norden. Gehrmans verksamhet bygger på att tillgängliggöra och marknadsföra den musik förlaget representerar. Förlagets affärsidé är att vara länken mellan upphovsmännen och musiklivet inom sina huvudområden: Orkester- & kammarmusik, Kör- och kyrkomusik,  Musikundervisning.

Press contacts

Gunnar Helgesson

Marknadschef – Tonsättare och repertoar 08-610 06 12