Press release -

ÅRETS ROSENBORG – GEHRMANS STIPENDIER

ROSENBORG – GEHRMANS STIPENDIER 2012

Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik har under 2012 beslutat utdela tre stipendier till ett sammanlagt värde av 175 000 kronor.

Stipendieutdelning äger rum i Stockholms konserthus, Grünewaldsalen tisdagen 22 januari 2013, kl 19.00

100 000 kronor till ung trumpetare

Rosenborg-Gehrmans studiestipendium, tilldelas trumpetaren Filip Draglund. Stipendiet som kungjordes vid Kungl. Musikaliska Akademiens högtidssammankomst.


Juryns ordförande Sven Erik Eriksson säger om Filip Draglund:
”Filip Draglund är en musiker med extraordinära kvaliteter.
Hans förbluffande tekniska nivå tillåter honom att helt och fullt ägna sig åt sin tolkning av musiken. Genom en kombination av intensitet, integritet och musikaliskt flöde bjuder Filip på en interpretation som är fängslande, dramatisk och genuin”.

Filip Draglund föddes i Solna 1987. Han började 1998 på Musikskolan Lilla Akademien med vilka han uppträde på de flesta stora scenerna i Stockholm. Vidare vann han bl.a. guldmedalj (1:a pris) i Berlingske Tidendes Musikkonkurrence. Efter studierna på Lilla Akademien började Filip 2006 studera på Musikhögskolan i Malmö för Håkan Hardenberger och Bo Nilsson. 2007 kvalificerade han sig till semifinal i Svenska Dirigent/Solistpriset och uppträdde bl.a. i Royal Albert Hall och Birmingham Symphony Hall.

F.n. studerar Filip Draglund det första året av två på diplomutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö för Håkan Hardenberger, en utbildning som avslutas med en konsert med Helsingborgs Symfoniorkester under säsongen 2014/15.


50 000 kronor till årets körledare
Rosenborg-Gehrmans körstipendium, tilldelas Stig Sandlund, Piteå. Stipendiet som delades ut i samverkan med Föreningen Sveriges Körledare, vid FSK:s konvent i Piteå i oktober 2012.

Motiveringen för stipendiet ”Årets Körledare” lyder:
Stig Sandlund har outtröttligt arbetat med kör som sin livsuppgift. Vid musikutbildningarna i Framnäs och Piteå har generationer av sångare fostrats i en medveten uppfattning om text och dess innehåll. Stig Sandlund förenar en osviklig klangkänsla och noggrannhet i intonationen med en levande texttolkning och uttrycksfull deklamation. Stig Sandlund har förmåga att i alla lägen se varje körsjungande individ och dess betydelse i det stora sammanhanget. Stig Sandlund har med värme, medmänsklighet, musikalisk självklarhet, humor, ypperlig fraseringsteknik och ödmjuk pondus kunnat förklara vad gemensamt vokalt musicerande innebär.


25 000 kronor till ung tonsättare
Rosenborg-Gehrmans stipendium till ung tonsättare, tilldelas Daniel Fjellström, Malmö.
Stipendiet delas ut till en ung tonsättare i början av sin karriär.

Stiftelsens motivation till stipendiet lyder:
”Daniel Fjellströms musik imponerar, berör och kvalar in i allt större sammanhang. Hans starka stilkänsla, utsökta instrumentation, intuitiva formkänsla och naturliga musikalitet bäddar för stigande framgångar bland ledande orkestrar i en just påbörjad karriär.”

Daniel Fjellström (f. 1983) är verksam som tonsättare och arrangör. Under åren 2007-2011 studerade han arrangering och komposition vid Musikhögskolan i Malmö för bl.a. Rolf Martinsson och Håkan Andersson samt vid Royal College of Music i London för Alison Kay. 2012 vann Daniel Uppsala Tonsättartävling med ”Quiet arcs/Pulsating surfaces” för orkester. Fjellströms musik har framförts av ensembler som Malmö Symfoniorkester, Eric Ericssons Kammarkör, BBC Singers, Swedish Wind Ensemble, Jönköpings Sinfonietta, John Bauer Brass, Marinens Musikkår, Wermland Operas Orkester m.fl. För närvarande arbetar han med sin första opera på beställning av Operaverkstan, Malmö Opera.


Stipendieutdelning äger rum i Stockholms konserthus, Grünewaldsalen

Tisdagen 22 januari 2013, kl 19.00

För pressbiljetter kontakta Gunnar Helgesson 08-610 06 12 eller gunnar.helgesson@gehrmans.se

För ytterligare information kontakta Joe Lindström, ordförande i Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik, joe.lindstrom@telia.com, 0736-44 16 64 eller Gunnar Helgesson, VD Gehrmans Musikförlag, gunnar.helgesson@gehrmans.se, 08-610 06 12

Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik grundades 1950 och har som ändamål att genom Gehrmans Musikförlag, i vilket stiftelsen har 80 % av aktiekapitalet, verka för utgivning och framförande av värdefull svensk musik, samt att genom bidrag och stipendier stödja svenskt musikliv.

Topics

  • Music

Categories

  • rosenborg-gehrmans stipendier

Gehrmans Musikförlag AB är sedan 1893 ett av de ledande musikförlagen i Norden. Gehrmans verksamhet bygger på att tillgängliggöra och marknadsföra den musik förlaget representerar. Förlagets affärsidé är att vara länken mellan upphovsmännen och musiklivet inom sina huvudområden: Orkester- & kammarmusik, Kör- och kyrkomusik,  Musikundervisning.

Contacts

Kristina Fryklöf

Press contact Promotion- och kommunikationsansvarig Orkester- och kammarmusik 08-610 06 17