Skip to main content

Tommie Haglund - Porträtt-CD-release

Press Release   •   Jun 13, 2017 13:45 CEST

Tommie Haglund Flaminis Aura BIS-2025 SACD

BIS Records har släppt en porträtt-CD tillägnad tonsättaren Tommie Haglund.
BIS Records has released a portrait CD with music by Tommie Haglund (read more below)

Inledningsspåret är den magiska cellokonserten Flaminis Aura (2000), där man bokstavligen kan höra planeten jorden sjunga (inspelningar av rymdljud från NASA) tillsammans med cellon. Verket belönades med det Stora Christ Johnsonpriset 2014. Här finns också Il regno degli spiriti komponerat till Medici String Quartet’s 30-årsjubileum 2001, stråktrion Sollievo (dopo la tempesta) som skrevs för Trio ZPR (Zilliacus, Persson och Raitinen) 2013, och det vackert sångbara stråkoresterstycket Serenata per Diotima från 2014.
På CDn medverkar cellisten Ernst Simon Glaser, Göteborgs Symfoniker under ledning av David Afkham, Malmö Symfoniorkester under ledning av Joachim Gustafsson och Trio ZPR. 

Lyssna på verken på BIS hemsida

Titta på partituret till Flaminis Aura

The opening track is the magical cello concerto Flaminis Aura (2000), where one can literally hear the planet earth sing (recordings of sounds from outer space by NASA) together with the cello. The work was awarded the big Christ Johnson Prize in 2014. Also included here are Il regno degli spiriti, composed for the Medici String Quartet´s 30th anniversary in 2001; the string trio Sollievo (dopo la tempesta), written for Trio ZPR (Zilliacus, Persson and Raitinen) in 2013; and the flowing string orchestra piece Serenata per Diotima from 2014. Participating on the CD are cellist Ernst Simon Glaser, the Gothenburg SO/David Afkham, the Malmö SO/Joachim Gustafsson and Trio ZPR. 

Listen to the pieces on the BIS Website

Watch the score of Flaminis Aura

Gehrmans Musikförlag AB erbjuder sedan 1893 musik och musikpedagogik av hög kvalitet genom samarbete med de främsta kreatörerna.

Gehrmans vision är att bidra till ett dynamiskt musikliv som ger många fler människor rika upplevelser, utveckling och bildning och där de kreatörer som skapar dessa möjligheter har de bästa förutsättningar.

Comments (0)

Add comment

Comment