Pressmeddelande -

Genovis nanostrukturer i ny diagnostikmetod

Genovis som idag driver flera projekt inom medicinsk imaging både i egen regi och med samarbetspartners har beviljats en industridoktorandtjänst av Vetenskapsrådet. För Genovis del innebär det att ytterligare en person dedikerat arbetar med studier i djurmodeller där Genovis nanostrukturer skall agera kontrastmedel. Projektet är ett samarbete med Lunds Universitetssjukhus, Institutionen för Radiofysik.

- Möjligheten att få driva tvärvetenskapliga projekt tillsammans med ledande forskningsgrupper inom medicinsk imaging är fantastiskt värdefullt för oss. I förlängningen innebär lyckade djurstudier en ny marknad för Genovis produkter och vår kunskap, säger Sarah Fredriksson vd i Genovis.

För att få fram bättre läkemedel och effektivare behandling av t.ex. tumörsjukdomar krävs säkrare diagnoser i tidigt skede och bättre möjligheter att följa upp behandling och dosering av olika terapier och läkemedel. För att utveckla ett nytt kontrastmedel för människa krävs att det kan användas i låga doser med hög effekt utan biverkningar. Genovis har fokuserat på nanostrukturer som används som verktyg för att studera olika celltyper från djur och människa. Dessa celler är mycket känsliga och därför är Genovis nanostrukturer optimerade för att inte vara skadliga eller orsaka celldöd. Den erfarenhet och kunskap som Genovis byggt upp under åren är värdefull för design och produktion av nya nanostrukturer som nu testas i djurmodeller för att därefter ta steget vidare mot en säker diagnostikmetod för människan.

Projektet i samarbete med Lunds Universitetssjukhus, Institutionen för Radiofysik, baseras på en helt ny generation nanopartiklar med kombinerade magnetiska, radioaktiva och fluorescerande egenskaper för MRT/PET avbildning. I projektet kommer man att fokusera på kombinationen av två olika imaging/diagnostik metoder med en enkel effektiv kontrastvätska som levererar både anatomisk och funktionell information. Kontrastvätskan basers på ultrasmå superparamagnetiska järnoxid nanopartiklar märkta med ett radioaktiv spårämne. Kontrastvätskan kommer att utvärderas och produceras av Genovis.

Magnetisk resonanstomografi (MRT) eller Magnetic resonance imaging (MRI) är en medicinsk teknik för bildgivande diagnostik med en magnetkamera (MR-kamera). Tekniken används för att i undersökta patienter upptäcka, lägesbestämma och klassificera vissa sjukdomar och skador som är dolda eller svåra att se vid röntgen- eller datortomografiundersökning.

Positronemissiontomografi (PET) är en medicinsk avbildningsteknik som bygger på radioaktiva isotopers sönderfall och som ger tredimensionella bilder av signalsubstansers rörelser i kroppen.

För ytterligare information kontakta:
Sarah Fredriksson, VD Genovis AB
Tel: 046-10 12 35
e-post: sarah.fredriksson@genovis.com
www.genovis.com

Genovis är ett bioteknikföretag med spetskompetens inom nanoteknik och nanopartiklar. Företagets patenterade NIMT® teknologi (NanoInducedMagneticTransfer) är utvecklad för att underlätta för LifeScience industrin att bedriva effektiv preklinisk forskning. Genovis aktie är listad på First North,OMX Nordiska Börs. Mangold Fondkommission är Certified Advisor och likviditetsgarant åt Bolaget.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel