Pressmeddelande -

GENOVIS NYEMISSION TECKNAD TILL 67 %

Det preliminära utfallet i Genovis företrädesemission är en teckning om ca 67 %. Av den totala emissionslikviden tecknades 88 % av befintliga ägare. Genom emissionen tillförs Genovis ca 16 MSEK före emissionskostnader. Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter beräknas ske genom utskick av avräkningsnotor den 7 maj 2010.

– Jag är mycket tacksam över stödet från våra aktieägare. Man kan aldrig vara nöjd när man inte nått målet, men för Genovis del är emissionen trots detta ett styrkebesked. Emissionslikviden tillsammans med de intäkter vi har hittills i år kommer att räcka för bolagets finansiering i minst 18 månader och gör det möjligt för oss att fullfölja vår strategi som planerat, säger Sarah Fredriksson.

För ytterligare information kontakta:
Sarah Fredriksson, VD Genovis AB
Tel: 046-10 12 35
e-post: sarah.fredriksson@genovis.com
www.genovis.com

Genovis is a biotech company on the leading edge of nanotechnology and nanoparticles. The company’s patented nano-induced magnetic transfer (NIMT®) technology was developed to facilitate effective preclinical research for the life science industry. Genovis shares are listed on Nasdaq OMX First North and Thenberg & Kinde Fondkommission 031-745 50 00 is our certified adviser.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel