Pressmeddelande -

Genovis: Premiär för unikt produktkoncept

Genovis presenterar nya resultat som kan underlätta och förbättra produktion och kvalitetskontroll av t.ex. antikroppsbaserade läkemedel. Resultaten baseras på en studie som gjorts i samarbete med Lunds Universitet. Studien visar att kombinationen av två unika produkter ur Genovis proteinportfölj är mycket fördelaktig vid masspektroskopi av antikroppsmolekyler. Den nya metoden är snabbare, säkrare och förbättrar analysen i jämförelse med befintlig teknik. Resultaten presenteras på den internationella konferensen Immunology 2010 den 7 - 10 maj i Baltimore, USA.
– Med detta nya koncept kan vi erbjuda producenter av antikroppar och antikroppsbaserade läkemedel nya verktyg för förbättrad och mer kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Vi kommer att lansera konceptet omgående. Det är viktigt för Genovis att bredda kundbasen för våra produkter och de fina resultaten från studien ger oss ett utmärkt tillfälle att attrahera nya kunder, säger Sarah Fredriksson, Vd i Genovis.

Masspektroskopi (MS) är en analytisk teknik för att bestämma den kemiska sammansättningen i till exempel proteiner och peptider.


Genovis proteinportfölj:
Genovis producerar och marknadsför tre olika proteiner under varumärkena FabRICATOR®, IgGZERO™ och FcDOCKER™. FabRICATOR är rekombinant IdeS, ett cystein proteas vilket klyver IgG molekylen i den så kallade hinge regionen, se länk för en populärvetenskaplig animering av hur det går till http://www.youtube.com/user/biotechgenovis IgGZERO är rekombinant EndoS, ett glukosidas som hydrolyserar kolhydratskedjan på Fc delen i IgG-molekylen. FcDOCKER är en muterad form av EndoS, vilken kan användas för affinitetsupprening av IgG molekyler.

Sarah Fredriksson träffas den 8-10 maj i monter nummer 113, Bulldog Bio.
Följ Genovis på Facebook och Twitter
För ytterligare information kontakta:
Sarah Fredriksson, VD Genovis AB
Tel: 046-10 12 35
e-post: sarah.fredriksson@genovis.com
www.genovis.com
Genovis är ett bioteknikföretag med spetskompetens inom nanoteknik och nanopartiklar. Företagets patenterade NIMT® teknologi (NanoInducedMagneticTransfer) är utvecklad för att underlätta för LifeScience industrin att bedriva effektiv preklinisk forskning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg & Kinde Fondkommission 031-745 50 00 är Certified Adviser åt Bolaget.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel