Pressmeddelande -

Valberedning utsedd i Genovis AB

I enlighet med beslut vid årsstämman i april 2008 har en valberedning utsetts som består av:
Bo Håkansson, Ebba Åsly Fåhraeus och Nicklas Johansson.

Årsstämman äger rum den 23 april klockan 17.00 i Genovis nya lokaler på Scheelevägen 22 klockan 17.00.

Thomas Svensson har meddelat att han lämnar Genovis styrelse med omedelbar verkan och valberedningen har att ta ställning till den framtida sammansättningen av Genovis styrelse.

För ytterligare information kontakta:
Sarah Fredriksson, VD Genovis AB
Tel: 046-10 12 35
e-post: sarah.fredriksson@genovis.com
www.genovis.com

Genovis är ett bioteknikföretag med spetskompetens inom nanoteknik och nanopartiklar. Företagets patenterade NIMT® teknologi (NanoInducedMagneticTransfer) är utvecklad för att underlätta för LifeScience industrin att bedriva effektiv preklinisk forskning. Genovis aktie är listad på First North,OMX Nordiska Börs. Mangold Fondkommission är Certified Advisor och likviditetsgarant åt Bolaget.

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel