Nyhet -

Första utkastet av Strategisk Innovations Agenda för Geoenergi redo för branschens synpunkter!

Arbetet med framtagandet av en strategisk innovationsagenda för geoenergi har nu kommit så långt att det finns ett utkast redo för branschens synpunkter.

Nu behövs branschmedlemmarnas kunskap och åsikter för att agendan ska bli den strategi som tydliggör geoenergins behov av innovation, forskning och utveckling. Målet med agendan är att lyfta fram inom vilka områden och med vilka insatser geoenergin ska utvecklas i Sverige, för att kunna fortsätta växa och bidra i omställningen till ett helt förnybart energisystem, med trygg och prisvärd energi. Höga ambitioner, stora förväntningar!

Alla som vill har nu tillfället att hjälpa till med agendan, genom att komplettera och tycka till om det utkast som finns upplagt på webben, här.

Svar önskas till 31 augusti.

Utkastet är uppdelat i flera mindre fristående delar. Det går att bidra via röstningsknappar och via kommentarsfält. Det går även bra höra av sig direkt till projektledare Oskar Räftegård, SP, eller vice projektledare Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum.

För utkastet ansvarar Oskar Räftegård, SP, och Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum. Bidragande i arbetsgruppen bakom är Göran Hellström (NeoEnergy), Mattias Gustafsson (SGU), Johan Barth (Geotec), Johan Tjernström (Akademiska Hus), Per Jonasson (SKVP), Per Lundqvist (KTH) och Saqib Javed (Chalmers/LTH)

Agendan kommer att färdigställas efter en andra remissrunda och diskussion på workshopen i samband med Geoenergidagen 2016 i oktober, men det är nu chansen finns att föra fram förslag på ytterligare insatsområden och att prioritera vilka områden som ska tas med till det slutliga utkastet.

Vi hoppas att så många som möjligt vill bidra med sin kunskap till detta viktiga arbete!

Relaterade länkar

Kategorier

  • strategisk innovationsagenda
  • energieffekivisering
  • energieffektiva byggnader
  • geoenergi
  • förnybar energi

Presskontakt

Signhild Gehlin

Presskontakt Tekn dr, teknisk expert 0733-162418