Pressmeddelande -

Bygg lokalt hållbara energisystem med geoenergi

Vi sitter på en stor naturresurs i Sverige i form av geoenergi. Låt oss utnyttja potentialen fullt ut och tillsammans bygga lokalt hållbara energisystem, skriver Johan Barth, vd för Geotec på Newsmill.
Debattörer i form av företrädare för fjärrvärme- och biobränsleindustrin hävdade på SvD Brännpunkt i förra veckan att geoenergin ökar samhällets elberoende och därför bör undvikas. Det är tvärtom.

Debattörerna skjuter på Boverkets nya byggregler som ökar kraven på byggnaders energieffektivitet. Med en snurrig retorik pekar dem ut värmepumpsteknik i allmänhet och geoenergi i synnerhet som ett slags allmänonyttigt kryphål för att komma undan de skärpta reglerna och slippa bygga mer välisolerade och energieffektiva hus.

- Som vanligt används dessutom marginalelsresonemanget, något som företrädelsevis används av fjärrvärmen och biobränsleindustrin och inte har stöd hos Energimyndigheten, säger Johan Barth

Goenergin är beroende av el och i ett hållbart samhälle måste el användas så effektivt som möjligt. Men med el till geoenergi får man en hävstång som ger mångdubbelt igen. Om vi bygger vårt framtida energisystem rätt från början öppnar geoenergin därför upp för lokalt hållbara energilösningar för både uppvärmning och kyla.

Geoenergin ger vid goda förhållanden tre till fyra gånger energi tillbaka vid vanlig bergvärme och så mycket som 60 gånger tillbaka vid produktion av kyla i ett marklager. Detta vore det absolut smartaste sättet att använda biobränslen och restvärme från processindustrin. Överskottsvärmen som uppstår i kraftvärmeverket kan effektivt utnyttjas via fjärrvärmenätet som komplement för att kapa toppar i uppvärmningsbehovet. En sådan lösning skulle ge positiva effekter på sysselsättningen, miljön och ekonomin för konsumenterna.

Det är egentligen inget fel i att Boverket skärper reglerna för byggnaders energianvändning. De kommer dessutom genom krav från EU skärpas ytterligare de kommande åren, vilket gör det omöjligt att inte bygga välisolerat från början.

- Vi sitter på en stor naturresurs i Sverige i form av geoenergi. Låt oss utnyttja potentialen fullt ut och tillsammans bygga lokalt hållbara energisystem för framtiden, avslutar Johan Barth.

Läs hela artikeln här

Johan Barth

VD Geotec, Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation

Ämnen

 • Energifrågor

Kategorier

 • geoenergi
 • geotec
 • uppvärmningssystem
 • akviferlager
 • bergvärme
 • borrhålslager
 • energiborrning
 • energilagring
 • fjärrvärme
 • förnybar energi

Geotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning

Geotec ger även ut Svensk Geoenergi som kommunikationsplattform för förnybar och gratis energi från markbundna system.

Vi bedriver också omfattande informations- och rådgivningsverksamhet. Välkommen att kontakta oss via vår webbplats med frågor om vatten- och energiborrning och geoenergianläggningar.

Kontakter

Johan Barth

Presskontakt VD +46 75 700 88 20

Relaterat innehåll