Pressmeddelande -

Enig panel på Geotecseminiarium i Almedalen

En enig panel ansåg under måndagens Geotecseminarium i Almedalen att geoenergin har en väsentlig plats i det hållbara energisystemet.

Seminariet hade titeln ”Energival för miljön - fri konkurrens och valfrihet å riktigt? Seminariet arrangerades av Newsmill, samarbetspartner till Geotec sedan några år.

Panelen bestod av Anders Wijkman, författare och opinionsbildare, Tomas Hallén, Akademiska Hus, Bo Rutberg, SKL, Paul Westin, Energimyndigheten, Björn O Nilsson, IngenjörsvetenskapsAkademien och Johan Barth, Geotec och Svensk Geoenergi.

Seminariet inleddes med att Johan Barth kort presenterade resultaten från en ny rapport som Geotec tagit fram. Energimyndigheten konfirmerade uppgifterna att man från myndighetens sida redovisade geoenergins energitillskott till EU, men inte i den svenska statistiken. Däremot höll man på med att ta fram ett system tillsammans med Eurostat för att kunna redovisa mot Sverige. Det framkom dock inte när detta kommer vara klart.

Panelen var också enig i att det fanns en motsättning mellan enskilda kommuner och geoenergin, och då framför allt då det fanns särintressen i de egna fjärrvärmeverken. I de områden där geoenergin tar marknadsandelar från fjärrvärmen samt där fastigheter görs energieffektivare kommer fjärrvärmepriserna att öka. Och det är inte något kommunerna kan göra någonting åt.

SKL efterlyste kunskapsunderlag från Boverk och Energimyndighet i hur kommunerna skall se på geoenergin som energisystem och konkurrensen mellan fjärrvärme och geoenergi.

-Jag tycker seminariet ledde till en tydlighet från Energimyndigheten i frågan om statistiken. Det känns väldigt bra att de lyssnar och att alla uppskattade rapporten. Alla var ju också rörande överens om att marginalelen inte går att applicera på geoenergin, något som många gånger används av geoenergins motståndare, säger Johan Barth, arrangör för seminariet och VD för Geotec.

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • geotec
  • geoenergi
  • förnybar energi
  • energilagring
  • brunnsborrning
  • borrhålslager
  • bergvärme
  • akviferlager

Geotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning

Geotec ger även ut Svensk Geoenergi som kommunikationsplattform för förnybar och gratis energi från markbundna system.

Vi bedriver också omfattande informations- och rådgivningsverksamhet. Välkommen att kontakta oss via vår webbplats med frågor om vatten- och energiborrning och geoenergianläggningar.

Kontakter

Johan Barth

Presskontakt VD +46 75 700 88 20

Relaterat innehåll

Ett Newsmillseminarium om hållbara energilösningar och valfrihet med bland andra Anders Wijkman

Ett Newsmillseminarium i Almedalen 2/7 För att nå ett hållbart samhälle med förnybara energilösningar behöver vi en variation av olika tekniker. Men får de olika teknikerna konkurrera på lika villkor? Möt panelen i Visby med författaren och opinionsbildaren Anders Wijkman, Björn O Nilsson IVA, Paul Westin Energimyndigheten, Bo Rutberg SKL, Tomas Hallén, Akademiska Hus och Johan Barth VD Geotec