Pressmeddelande -

Geotec anmäler Växjö kommun till konkurrensverket

Geotec anmäler Växjö kommun till konkurrensverket för att de utövar konkurrensbegränsande verksamhet.

Enligt svensk grundlag ska det allmänna, i detta fall kommunen, främja en hållbar utvecklingsom leder till god miljö för nuvarande och kommande generationer. Att privata och statliga företag ständigt strävar efter att utveckla teknik som förbättrar framtagandet av energi på ett miljövänligare sätt är en absolut nödvändighet om en god miljö skall uppnås och en effektiv konkurrens främjar denna utveckling.

Växjö kommun har ett avtal med den lokala fjärrvärmeleverantören. I sin information skriver kommunen:

”Om ni väljer att köpa en tomt i kvarteret Åsaliden, väljer ni också att ansluta er till detta fjärrvärmenät”

Genom detta förfarande kan inte köpare och de framtida nya tomtägarna välja energislag utan blir tvingade att hämta sin energi från fjärrvärmesysteme

Eftersom Växjö kommun bedriver säljverksamhet av tomtmark av ekonomisk och kommersiell natur och genom detta förfarande som beskrivits ovan utesluter övriga energikällor från en betydande del av fastighetsmarknaden.

Geotec vill med sin anmälan pröva om kommunen tolkar lagen på ett korrekt sätt.

Läs hela anmälan nedan.

Ämnen

 • Energifrågor

Kategorier

 • akviferlager
 • bergvärme
 • bergvärmeborr
 • borrentreprenör
 • borrhålslager
 • brunnsborrning
 • geotec
 • geoenergi
 • förnybar energi
 • energirådgivare
 • energilagring
 • energiborrning

Geotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning

Geotec ger även ut Svensk Geoenergi som kommunikationsplattform för förnybar och gratis energi från markbundna system.

Vi bedriver också omfattande informations- och rådgivningsverksamhet. Välkommen att kontakta oss via vår webbplats med frågor om vatten- och energiborrning och geoenergianläggningar.

Kontakter

Johan Barth

Presskontakt VD +46 75 700 88 20

Relaterat innehåll