Pressmeddelande -

Svensk Geoenergi bildas

Ett krafttag för den svenska geoenergibranschen.

Den första mars 2013 anställs Signhild Gehlin av Geotec för att driva kompetenscentrum Svensk Geoenergi. Det är en satsning för att öka informationsspridningen, renodla och erbjuda geoenergibranschen många av de saker som idag Geotec inte hinner med.

Under många år har Geotec drivit frågor rörande geoenergibranschen. Det har varit fruktsamt, men det behövs större insatser och arbete på en bredare front. Där kommer Svensk Geoenergi och Signhild in.

Signhild är idag anställd som generalsekreterare på Energi & Miljötekniska föreningen.

- Det är svårt att hitta någon med mer passande bakgrund än Signhilds, säger Johan Barth, VD för Geotec. Hon är disputerad civilingenjör med termisk responstest som specialitet och hennes såväl nationella som internationella nätverk inom geoenergin är väl utbyggt. Därtill har hon en bred erfarenhet av tidningsproduktion, något som är värdefullt för Svensk Geoenergi. Vi är mycket glada, fortsätter Johan Barth.

 Kompetenscentrum Svensk Geoenergi kommer ha som huvuduppgifter:

 • Insamling av statistik
 • Göra marknadsanalyser
 • Utbildning
 • Tidningsproduktion
 • Forskningsbevakning
 • Föra standarder

 Därtill kommer ett årligt event - Geoenergidagen - att genomföras. Den kommer att rikta sig till fastighetsägare, myndigheter och politiker i kombination med en workshop för dem som är i branschen, såsom konsulter, installatörer och tillverkare.

 - Vi vet att behovet för ett sådant event är stort och att många efterfrågar en central arena som kan fungera som kommunikationsplattform för deras intressen. Jag tror att Geoenergidagen kommer att vara en sådan arena och en samlingspunkt för branschen i sin helhet, avslutar Johan Barth. 

Inom kort kommer det information om Geoenergidagen.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Energifrågor

Kategorier

 • energi
 • förnybara energikällor
 • uppvärmningssystem
 • geotec
 • geoenergi
 • förnybar energi
 • energilagring
 • energiborrning
 • brunnsborrning
 • borrhålslager
 • bergvärme
 • akviferlager

Geotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning

Geotec ger även ut Svensk Geoenergi som kommunikationsplattform för förnybar och gratis energi från markbundna system.

Vi bedriver också omfattande informations- och rådgivningsverksamhet. Välkommen att kontakta oss via vår webbplats med frågor om vatten- och energiborrning och geoenergianläggningar.

Kontakter

Johan Barth

Presskontakt VD +46 75 700 88 20

Relaterat innehåll

Ett Newsmillseminarium om hållbara energilösningar och valfrihet med bland andra Anders Wijkman

Ett Newsmillseminarium i Almedalen 2/7 För att nå ett hållbart samhälle med förnybara energilösningar behöver vi en variation av olika tekniker. Men får de olika teknikerna konkurrera på lika villkor? Möt panelen i Visby med författaren och opinionsbildaren Anders Wijkman, Björn O Nilsson IVA, Paul Westin Energimyndigheten, Bo Rutberg SKL, Tomas Hallén, Akademiska Hus och Johan Barth VD Geotec