Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Välkommen på bokrelease av Slutbantat den 12 februari

Välkommen på bokrelease av Slutbantat

När: 12 februari klockan 07:30-08:30
Var: Styrelserummet, sal 1418, direkt till höger innanför GIH:s huvudentré

Program
07:30 – Per Nilsson hälsar välkommen till GIH
07:35 – Erik Hemmingsson presenterar boken
07:40 – Allmän frågestund

Vi bjuder på kaffe eller te och smörgås

I Sverige är över hälften av den vuxna befolkningen överviktiga. Detta beror på ärftlighet, födelsevikt, uppväxtfaktorer, hur många fettceller som bildas tidigt i livet, stress, psykologiska faktorer, livsstil och klasskillnader. Boken vill förmedla att många har felaktiga förutfattade meningar om övervikt.
– Överviktiga tillhör en av våra mest sårbara grupper. Överviktiga barn ses som slöa, lata och dumma av andra barn. Vuxna diskrimineras i jobbintervjuer, sjukvården, relationer och stämplas ofta som viljesvaga och karaktärslösa. Detta måste få ett stopp, och det hoppas jag boken kan hjälpa till med, säger Erik Hemmingsson.

Med boken vill Erik förmedla att övervikt inte innebär att det är något fel på kroppen.
– Bara för att kroppen lätt lagrar energi beror det inte på en svag karaktär. Det har sin grund i starka biologiska krafter i kombination med ett samhälle som hela tiden inbjuder till ohälsosamma val.

Erik Hemmingsson är en av Sveriges främsta överviktsforskare och boken grundar sig på över 20 års forskning på övervikt. Erik Hemmingsson är fil. dr i fysisk aktivitet och hälsovetenskap, med. dr i överviktsforskning och beteendeförändring, och docent i överviktsrelaterad forskning (metabolism). Han är verksam som forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm.

Boken har getts ut av Bonnier Fakta som är Sveriges största fackboksförlag.

Ladda gärna ner bokomslaget (bonnierfakta.se)

Välkommen till bokreleasen på Gymnastik- och idrottshögskolan!

Anmäl dig till bokreleasen genom att e-posta louise.ekstrom@gih.se

Då får du ett recensionsexemplar.

För mer information kontakta:
Louise Ekström, kommunikationsansvarig GIH, e-post: louise.ekstrom@gih.se
tel: 070-202 85 86

Relaterade länkar

Kategorier

Världens äldsta moderna idrottshögskola för lärare i idrott och hälsa, tränare, sport managers och hälsopedagoger samt forskning inom idrottsområdet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. GIH ligger centralt i Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts-och friluftsområde.

På GIH utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver forskning inom idrottsvetenskap med fokus på ”människan i rörelse” samt är ett så kallat Riksidrottsuniversitet med goda möjligheter att kombinera studier med elitidrott.

Forskningen håller hög kvalitet, är samhällsrelevant och bedrivs ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 160 medarbetare och cirka 1 400 studenter.

GIH
Lidingövägen 1
114 86 Stockholm
Sverige