Gå direkt till innehåll
Välkommen till docentföreläsning om ledaruppdrag, dess utmaningar för unga ledare och blivande idrottslärare

Nyhet -

Välkommen till docentföreläsning om ledaruppdrag, dess utmaningar för unga ledare och blivande idrottslärare

Jane Meckbach, lektor i idrott på GIH, kommer i sin docentföreläsning ”Idrottsledare och idrottslärare - ungdomar, uppdrag och utmaningar” redovisa för vilka ungdomar som lockas till idrottens olika ledaruppdrag och där fokus ligger på ledaruppdraget, dess utmaningar för unga ledare och blivande idrottslärare.

Under denna föreläsning får du svar på vilka kvaliteter en potentiell ledare måste ha för att bli utvald till ledare och bli erbjuden att gå en utbildning samt ungdomarnas röster vad gäller uppdrag och utmaningar.

Jane Meckbach informerar även om vilka studenter som söker sig till lärarutbildningen i idrott och hälsa och vilka erfarenheter vad gäller skola, idrott och ledarskap de bör ha som sökande. Hon går även in på vilka likheter respektive olikheter det finns i respektive uppdrag och vilka pedagogiska konsekvenser som framträder i mötet med barn- och ungdomar för tränare och lärare.

Välkommen till GIH torsdagen den 27 februari mellan klockan 11:45 och 12:30 i lärosal 1506.

För mer information kontakta:
Louise Ekström, kommunikationsansvarig på GIH, telefon 08-120 537 11 eller 070-202 85 86

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola som firade 200 år förra året i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och här går cirka 1 000 studenter.

Relaterat material