Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Välkommen till seminarium om kropphets och övervikt

Datum: tisdagen den 12 februari

Klockan: 08:30-11:30

Lokal: aulan i GIH:s lokaler, Lidingövägen 1 bakom Stadion

Över hälften av Sveriges vuxna befolkning är överviktiga. Enligt Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket kostar de överviktiga samhället 70 miljarder kronor. Per år!

Anledningen till fetman kan bero på ärftlighet, födelsevikt, uppväxtfaktorer, hur många fettceller du bildar tidigt i livet, stress, psykologiska faktorer, livsstil och klasskillnader.

Välkommen till ett seminarium där vi bland annat samtalar kring den rådande kroppskulturen, stigmatiseringen i samhället, konsekvenserna av övervikt med ökad risk för sjukdomar och den psykiska ohälsan.

Seminariet inleds med tre korta föredrag:

  • Fler och fler blir överviktiga, vad kan och bör vi göra? – Erik Hemmingsson, överviktsforskare och författare till boken Slutbantat, GIH
  • Nutidens komplexa fysiska rörelsemönster – vad har hänt och vad kan vi göra – Elin Ekblom Bak, forskare vid GIH
  • Så påverkas vi av stigmatiseringen av vikt som finns i samhället – Jenny Vinglid, generalsekreterare vid Riksförbundet HOBS- Hälsa oberoende av storlek

Därefter blir det ett samtal mellan

  • Erik Hemmingsson, överviktsforskare och författare till boken Slutbantat, GIH
  • Pia Lindeskog, utredare vid Folkhälsomyndigheten
  • Jenny Vinglid, generalsekreterare vid Riksförbundet HOBS- Hälsa oberoende av storlek
  • Håkan Larsson, professor vid GIH

Moderator är Per Nilsson, rektor vid GIH

Efter samtalet har alla deltagare möjlighet att ställa frågor och kommentera.

Sprid gärna inbjudan till de du vill bjuda in till seminariet.

Välkommen till seminariet!

Anmäl dig på följande länk www.lyyti.in/kroppshets

Relaterade länkar

Kategorier

Relaterade event

Världens äldsta moderna idrottshögskola för lärare i idrott och hälsa, tränare, sport managers och hälsopedagoger samt forskning inom idrottsområdet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. GIH ligger centralt i Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts-och friluftsområde.

På GIH utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver forskning inom idrottsvetenskap med fokus på ”människan i rörelse” samt är ett så kallat Riksidrottsuniversitet med goda möjligheter att kombinera studier med elitidrott.

Forskningen håller hög kvalitet, är samhällsrelevant och bedrivs ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 160 medarbetare och cirka 1 400 studenter.

GIH
Lidingövägen 1
114 86 Stockholm
Sverige