Gå direkt till innehåll
Bättre möjligheter för elitidrottare till dubbla karriärer

Pressmeddelande -

Bättre möjligheter för elitidrottare till dubbla karriärer

Elitidrottare som studerar på GIH och KTH får via Riksidrottsuniversitet, RIU, de bästa förutsättningar för en satsning på elitidrott och akademiska studier. Det nya samarbetet mellan GIH, KTH, RF-SISU Stockholm och Stockholms stads Idrottsförvaltning bygger tillsammans upp organisationen kring RIU Stockholm.
– Det är första gången i Stockholm ett liknande samarbete genomförs. Avsikten är att skapa det bästa kompetenscentrumet vi kan erbjuda inom områdena hälsa och prestation. Det bidrar till att skapa nya karriärmöjligheter för elitidrottare, säger Per Nilsson, rektor vid GIH.

Elitidrottare som studerar på GIH eller KTH kan ansöka om att bli RIU-student. Det som krävs är ett intyg från ett specialidrottsförbund som visar att studenten är en potentiell eller aktuell landslagsidrottare eller spelar i högsta serien i en lagsport.
– En RIU-student får god träningsmiljö, bra träningsmöjligheter och ett omfattande stöd för att göra det möjligt att kombinera elitidrott och studier. Här finns möjligheter till anpassade universitetsstudier, en miljö som möjliggör satsning på elitidrott och samverkan mellan idrottsrörelsen och lärosätet avseende praktiknära idrottsforskning, säger Per Nilsson.

KTH och GIH har samarbetat kring Riksidrottsuniversitetet sedan 2015. Detta samarbete har utökats med RF-SISU Stockholm och Stockholms stad och får det nya namnet RIU Stockholm.
– Vi är stolta över detta kompetenscentrum som också kommer breddidrotten och parasporten till del genom kunskapsöverföring, erfarenhetsutbyte och gemensamt utvecklingsarbete. Här finns möjligheter för studenten att utvecklas som idrottare och samtidigt vara nära samhället med dess utveckling inom innovation, kunskap och näringslivet, säger Inge Jovik, ansvarig för RIU vid KTH.

Att bli RIU-student innebär möjlighet att klara av sin elitsatsning och samtidigt utbilda sig. Exempel på dessa anpassningar kan vara att placeringen av den verksamhetsförlagda utbildningen ligger nära träningsanläggningen eller hemmet för att underlätta träning och tävling. Här anpassas även studierna till idrottandet genom en flexibilitet vid tentamina och andra examinationer.
– För att få vardagen att fungera så bra som möjligt erbjuds även planerings- och livsstilssamtal, mental coachning, föreläsningar om nutrition, formtoppning, träningsmetodik med mera. Vi erbjuder också goda träningsmöjligheter, tester och hjälp att förebygga och behandla skador. Vi vill ge RIU-studenterna de bästa förutsättningarna för att lyckas med sin idrottskarriär samtidigt som de studerar, säger Dan Wiorek, ansvarig för RIU vid GIH.

KTH och GIH bildar tillsammans ett av fem svenska Riksidrottsuniversitet. De övriga är Umeå universitet, Chalmers Tekniska högskola tillsammans med Göteborgs universitet, Mitthögskolan, Halmstad högskola tillsammans med Malmö högskola.

Obs! Sprid gärna denna information och den bifogade broschyren i ditt nätverk!

Ta del av Riksidrottsuniversitet på GIH och på KTH:

www.gih.se/riksidrottsuniversitet
www.kth.se/riu

För mer information kontakta:
Per Nilsson, rektor GIH, e-post: per.nilsson@gih.se, tel: 070-636 50 14
Dan Wiorek, RIU-ansvarig GIH, e-post: dan.wiorek@gih.se, tel: 073-151 90 50
Inge Jovik, RIU-ansvarig KTH, e-post: jovik@kth.se, tel: 070-649 61 69
Louise Ekström, kommunikationsansvarig GIH, e-post: louise.ekstrom@gih.se, tel: 070-202 85 86

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Världens äldsta moderna idrottshögskola för lärare i idrott och hälsa, tränare, sport managers och hälsopedagoger samt forskning inom idrottsområdet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. GIH ligger centralt i Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts-och friluftsområde.

På GIH utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver forskning inom idrottsvetenskap med fokus på ”människan i rörelse” samt är ett så kallat Riksidrottsuniversitet med goda möjligheter att kombinera studier med elitidrott.

Forskningen håller hög kvalitet, är samhällsrelevant och bedrivs ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 160 medarbetare och cirka 1 400 studenter.

GIH
Lidingövägen 1
114 86 Stockholm
Sverige